วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติอาศัยการทดลอง เรียนรู้ผ่านการทดลอง
สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ในขั้นของฟิสิกส์พื้นฐาน มีอะไรบ่าง
บทที่ 1 บทนำ
1. หน่วยฐาน
2. หน่วยอนุพันธ์
3. ความคลาดเคลื่อน
4. เลขนัยสำคัญ
5. เวกเตอร์
6. อื่นๆ
สอบ
บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่


--
*ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น