วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2550

เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2550

ข้อที่1  เฉลย 1) 2m/s         

ข้อที่2  เฉลย 3) 1.4 m/s

ข้อที่3  เฉลย 4) ความเร็วในแนวระดับ

ข้อที่4  เฉลย 2) 4 รอบ/วินาที

ข้อที่5  เฉลย 2)  การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่

ข้อที่6  เฉลย 4)

ข้อที่7  เฉลย 3) ตั้งฉากกับทั้งสนามไฟฟ้าและทิศทางเคลื่อนที่ของแสง

ข้อที่8  เฉลย 4)

ข้อที่9  เฉลย 4) เคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า

ข้อที่10  เฉลย 3) รังสีแกมมา

ข้อที่11  เฉลย 4) ขึ้นด้านบน

ข้อที่12  เฉลย 1)  วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วดงตัว

ข้อที่13  เฉลย 3) คลื่นวิทยุ

ข้อที่14  เฉลย 4) ความยาวคลื่นลดลง

ข้อที่15  เฉลย 1) อินฟราเรด

ข้อที่16  เฉลย 1) ความถี่  รูปร่างคลื่น

ข้อที่17  เฉลย 3) ลูกปิงปองเคลื่อนที่ขึ้น-ลงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม

ข้อที่18  เฉลย 3) ลดการสะท้อนของเสียง

ข้อที่19  เฉลย 4) จำนวนนิวเคลียสที่สลาย

ข้อที่20  เฉลย 2) การเตือนว่ามีอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

ข้อที่21  เฉลย 2)  RN

ข้อที่22  เฉลย 3)  นิวตรอน

ข้อที่23  เฉลย 3)  แต่ละไอโซโทปมีจำนวนนิวตรอนต่างกัน

ข้อที่24  เฉลย  2)  แกมมา

 

 

 

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น