วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ชนิดของดินและประเภทของดิน

ชนิดของดิน
ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพังของหิน
และแร่โดยใช้เวลาที่นานมาก หินและแร่ที่สลายตัวผุกร่อนนี้
จะมีขนาดแตกต่างกัน เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว์ น้ำ อากาศ
ก็จะกลายเป็นเนื้อดิน ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะมากน้อยต่างกันไป
ตามชนิดของดินไม่เท่ากันทำให้เกิดลักษณะของดิน 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
ดินเหนียว ดินทราย และดินร่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทของดิน
ดินเหนียว เหนียว จับเป็นก้อน ยากต่อการไถพรวน ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก อุ้มน้ำมาก
ดินทราย เป็นเม็ด ไม่จับเป็นก้อน ขาดแร่ธาตุอาหารของพืช
ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก อุ้มน้ำน้อย
ดินร่วน มีอินทรีย์วัตถุ อุดมสมบูรณ์ อุ้มน้ำค่อนข้างมาก
แหล่งที่มา: ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น