วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่แบบหมุน และซิมเปิลฮาร์มอนิก

http://www.atom.rmutphysics.com/charud/exercise-online/SHM/index.htm

--
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น