วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่แบบหมุน.

การเคลื่อนที่แบบหมุน มีจำนวน 15 คลิปความรู้ ประกอบด้วยการหมุนของฟิสิกส์ โมเมนตัมเชิงมุม เฟือง โซ่ ล้อและเพลา

1. การเคลื่อนที่แบบหมุน คือ การเคลื่อนที่หมุนรอบแกนคงตัว หรือหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล  บางครั้งจะมีการหมุนไปด้วยและเลื่อนตำแหน่งไปด้วย 
2. อัตราเร็วเชิงมุม คือ มุมที่วัตถุกวาดไปในเวลาหนึ่งหน่วย เป็นปริมาณสเกลาร์
3. ความเร็วเชิงมุม คือ การกระจัดเชิงมุมที่เปลี่ยนไปในเวลาหนึ่งหน่วย เป็นปริมาณเวกเตอร์
4. ความเร่งเชิงมุม คือ ความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาหนึ่งหน่วย เป็นปริมาณเวกเตอร์ 
5. โมเมนตัมเชิงมุม คือ ปริมาณที่บอกถึงการรักษาสภาพการหมุนของวัตถุ ขึ้นอยู่กับโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุกับความเร็วเชิงมุมของวัตถุ เป็นปริมาณเวกเตอร์ 
6. กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม กล่าวว่า เมื่อทอร์กหรือผลลรวมของทอร์กที่กระทำต่อวัตถุที่กำลังหมุนเท่ากับศูนย์ วัตถุจะหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว ดังนั้น วัตถุจะมีโมเมนตัมเชิงมุมคงตัว


--
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น