วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotation motion

-          เป็นการเคลื่อนที่รอบแกนหมุนแกนหนึ่ง  และพิจารณาแต่ละส่วนของวัตถุ  จะมีการเคลื่อนที่เป็นแนววงกลม

-          วัตถุจะเกิดการหมุนเมื่อมีโมเมนต์ (หรือทอร์ก) มากระทำ

1.      ถ้าวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ  จะเกิดการหมุนเมื่อแนวแรงไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล  และวัตถุนั้นจะมีการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล

2.      ถ้าวัตถุนั้นถูกยึดด้วยแกนหมุน  เช่น  ใบพัดลม  ดุมล้อจักรยาน  จะเกิดการหมุนเมื่อแนวแรงไม่ผ่านแกนหมุนและวัตถุนั้นจะหมุนรอบแกนหมุนนั้น

-          การกระจัดเชิงมุม ()  คือ  มุมที่กวาดไปในระนาบของการเคลื่อนที่เป็นปริมาณเวกเตอร์  หาทิศได้จากกฎมือขวา 

ความเร็วเชิงมุม ( )  คือ  การกระจัดเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับการกระจัดเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น