วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เฉลย Pre' Ent วิชาภาษาไทย


1. 4 สังเกตจาก "รัก เป็น รก" และ "รีบ เป็น รบ"
2. 4 มีพยัญชนะประสม 4 คำ คือ กลาย แปร ปรวน เพราะ
3. 3 มีสระประสมครบ 3 เสียง คือ เชื่อ(เอือ) ชวน(อัว) เสีย(เอีย)
4. 3 น้ำ - เป็น ออกเสียงสั้น ร้อน - ปลา ออกเสียงยาว
5. 3 ข้อ 1 มีคำตายที่เป็นครุ คือ สัช
     ข้อ 2 มีคำตายที่เป็นครุ คือ ศาสตร์
     ข้อ 4 มีคำตายที่เป็นครุ คือ วิท
6. 4 แสร้ง "ร" ไม่ออกเสียง หลาก "ห" ไม่ออกเสียง กัลป์ "ป" ไม่ออกเสียง
7. 2 มีอักษรสูง 3 ตัวคือ " ห - ผ - ผ "
8. 4 ข้อ 1 มะพร้าว เป็น คำประสม
     ข้อ 2 หลอกลวง เป็น คำซ้อน
     ข้อ 3 นักเลง เป็น คำประสม
9. 3 มีคำซ้ำ 3 คำคือ อยู่อยู่ เพื่อนเพื่อน เคียงเคียง
10. 4 ข้อ 1 วิทยากร เป็นคำสมาสที่ไม่มีการสนธิ
       ข้อ 2 วิทยาเขต , พัฒนาการ เป็นคำสมาสที่ไม่มีการสนธิ
       ข้อ 3 วัฒนธรรม เป็นคำสมาสที่ไม่มีการสนธิ
11. 4 โครงสร้างของคำว่า "อมยิ้ม" คือ "กริยา+กริยา" ซึ่งตรงกับข้อ 4
12. 2 อกรรมกริยา คือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
13. 1 ข้อ 1 วิ่งหนี มีกริยา 2 ตัว คือ วิ่ง+หนี จึงถือเป็นประโยคความรวม
14. 4 ข้อ 5 เอากรรมคือ "วิชา" ขึ้นประโยค จึงถือเป็นประโยคกรรม
15. 4 ข้อ 4 มีกริยา 2 ตัว คือ ชอบ+ทิ้ง จึงเป็นประโยคความรวม
      ข้อ 5 มี 2 ประโยคและเชื่อมด้วย "ก่อน" จึงเป็นประโยคความรวม
16. 3 ข้อ 3 ยังขาดกริยาสำคัญของประโยค
17. 3 กริยาหลักคือกริยาสำคัญที่สุดของประโยค
18. 4 - ข้อ 1 คำว่า "ชอบกิน" ใช้ภาษาไม่วิชาการ
      - ข้อ 2 คำว่า "ลงเอย" ใช้ภาษาไม่วิชาการ
      - ข้อ 3 คำว่า "อีก" ใช้ภาษาไม่วิชาการ
19. 2 - เพราะ "ทรงมีพระราชปรารภ" ใช้ผิด ที่ถูกต้องแก้เป็น "มีพระราชปรารภ"
20. 4 - "ล้าง" ในข้อ 4 มีความหมายเปรียบเทียบ ข้ออื่น ๆ มีความหมายนัยตรง
21. 1
22. 1 ความรู้สึกลบแฝงในข้อ 1 ชัดเจนที่สุด
23. 4 "โดยลำพัง" ที่ถูกต้องแก้เป็น "ตามลำพัง"
24. 3 ข้อ 1 ต้องแก้ "พ่อพิมพ์" เป็น "แม่พิมพ์"
      ข้อ 2 ต้องแก้ "ไม่นั่งติดเก้าอี้" เป็น "นั่งไม่ติด"
      ข้อ 4 ต้องแก้ "ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า" เป็น "น้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

25. 1 ข้อ 2 ต้องแก้ "ภาคภูมิ" เป็น "ภูมิใจ"
       ข้อ 3 ต้องแก้ "ชนะกราวรูด" เป็น "ชนะรวด"
       ข้อ 4 ต้องแก้ "เปรียบเปรย" เป็น เปรียบเทียบ"
26. 3 ข้อ 1 ต้องแก้ "เจ้าถ้อยหมอความ" เป็น "อ้อมค้อม"
       ข้อ 2 ต้องแก้ "จับแพะชนแกะ" เป็น "จับปูใส่กระด้ง"
       ข้อ 4 ต้องแก้ "น้ำซึมบ่อทราย" เป็น "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"
27. 4 ข้อ 1 ฟุ่มเฟือยตรง "กล้วยสุกนั้น"
      ข้อ 2 ฟุ่มเฟือยตรง "จากเดิม"
      ข้อ 3 ฟุ่มเฟือยตรง "ศพ…..นอนตาย"
28. 1 - ข้อ 2 ต้องแก้เป็น "กำลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างรีบด่วน"
      - ข้อ 3 ต้องแก้เป็น "กำลังรับสมัครสมาชิกจำนวนมากที่บึงพระราม"
      - ข้อ 4 ต้องแก้เป็น "นักศึกษาหลายคณะรวมทั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการถนนสีขาว"
29. 1 - ข้อ 2 มีสำนวนต่างประเทศตรง "การแพร่ระบาดของโรคเอดส์"
      - ข้อ 3 มีสำนวนต่างประเทศตรง "นำมาซึ่ง"
      - ข้อ 4 มีสำนวนต่างประเทศตรง "ไม่ควรใช้ใน……"
30. 4 ฟุ่มเฟือยตรง "ให้ความสนใจ"
31. 3 เห็นจาก "ไม่อยาก……….."
32. 3
33. 3 สังเกตจาก "น่าเป็นห่วง"
34. 1 "กรรม" ในข้อ 1 หมายถึง "ความดี" แต่ในข้อความข้างต้น "กรรม" หมายถึง "ผลจากการกระทำที่ไม่ดี"
35. 1 เพราะเค้ากำลังพูดถึง "อำนาจกรรม" ว่ายิ่งใหญ่
36. 2 เชื่อมด้วยคำว่า "และ" ได้ จึงเป็นคำเชื่อมแบบ "คล้อยตาม"
37. 4 - ข้อ 1 มีความคิดเห็นตรง "ด้วยความเชื่อมั่น"
      - ข้อ 2 มีความคิดเห็นตรง "ได้มีความคิดเห็น"
      - ข้อ 3 มีความคิดเห็นตรง "อยู่เสมอ"
38. 4 - ข้อ 1 ใช้สำนวนต่างประเทศตรง "ได้มาซึ่ง"
      - ข้อ 2 ใช้คำฟุ่มเฟือยตรง "มีความกล้าหาญ"
      - ข้อ 3 ใช้คำฟุ่มเฟือยตรง "ต่อสู้ดิ้นรน"
39. 1 - ทรรศนะข้อเท็จจริงเป็นการคาดคะเน คาดหมาย
40. 3 - เพราะเค้าต้องการชวนคนไป "เดิน" มีเพียงข้อ 3 ที่พูดถึง "การเดิน"
41. 2 - ข้อ 2 "การเตือนตัวเอง" เป็นการพูดในใจไม่ใช่การแสดงออกจึงไม่ใช่วัจนภาษา
42. 4 - พรรณนาคือการเขียนให้เห็นภาพ ข้อ 4 เป็นการบรรยาย (เล่าเรื่อง)
43. 3 - สังเกตจาก "เพราะ……………"
44. 1 - ข้อ 1 เป็นการเตรียม "เนื้อหา" ไม่ใช่ "บุคลิกภาพ"
45. 1
46. 3
47. 1 - เค้าต้องการให้เรารู้ว่า "คาเฟอีนในกาแฟ" คืออะไร มีประโยชน์ - โทษ อะไร
48. 1
49. 2
50. 1
51. 2
52. 3 สังเกตจาก "การต้องการให้อนุรักษ์ช้าง"
53. 2 "โน้มน้าว" = ชักชวน นั่นเอง
54. 4 เพราะเนื้อจิต = จิต (ข้อความที่ 5) แต่ หน่อ คือ ผลของกรรม (ข้อความที่ 6)
55. 3
56. 4
57. 1 ไม่มีข้อความตอนไหนบอกว่า ก๊าซธรรมชาติทำลายธรรมชาติ "น้อยมาก"
58. 2 ตีความได้ 2 อย่าง คือ
         - ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและน้ำมันไม่มีสารกำมะถันซึ่งเป็นต้นเหตุของฝนกรด
         - ก๊าซธรรมชาติไม่มีสารกำมะถัน แต่ถ่านหินและน้ำมันมีสารกำมะถัน
59. 3
60. 4 เพราะเค้าเน้นที่ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
61. 2 ข้อ 2 ก็คือ คนไทยปรับตัวเก่งนั่นเอง
62. 3 สังเกตจาก "จึง"
63. 4 ผิดตรง "กระทำการได้โดยเสรี"
64. 3
65. 1 ข้อ 1 ใช้นามนัย ตรง "หยาดเหงื่อ"
      ข้อ 2 ใช้บุคลาวัต ตรง "ลูกของธรณี"
      ข้อ 3 ใช้บุคลาวัต ตรง "เจ้าแม่พิรุณ"
      ข้อ 4 ใช้บุคลาวัต ตรง "ที่นาหายใจ"

Pre' Ent วิชาภาษาไทย


คำชี้แจง :: 1.เว็ปเพจหน้านี้ประกอบด้วยข้อสอบและคำเฉลยพร้อมอธิบายเสร็จสรรพ (เป็นที่ถูกใจสำหรับลิงน้อยมาก)
              2.ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 65 ข้อนะจ๊ะ
              3. อย่าขีดเขียนอะไรลงในบนกระดาษคำถาม(หน้าจอ) เพราะเดี๋ยวจะมองไม่เห็น
              4. ใส่คำตอบลงในกระดาษคำตอบที่ต้องเตรียมมาเอง
              5. ห้ามทุจริตในการสอบเลื่อนไปดูเฉลย หากอดใจไม่ไหว ฝ่าฝืนจะต้องถูกสละสิทธิในการนับคะแนนข้อนั้นๆ                มีโทษให้ฝึกฝนมากๆเป็น 2 เท่าหรือจนกว่าจะทำเองได้เต็ม 65 คะแนน

1. ข้อเขียนนี้แสดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใดเฉลย
รัก รัก รัก คำสั้น ๆ
ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ
แทนที่จะรักกลับกลายเป็นรก
รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิ่งดี ๆ บางทีต้องรบกัน
     1. ภาษามีการเปลี่ยนรูป
     2. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
     3. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย
     4. ภาษาสร้างหน่วยใหม่ได้

2. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากที่สุด (นับเสียงซ้ำ)เฉลย
     1. ชาญหาญชาญเชี่ยวเที่ยวไพร สองขาพาไป บ่มัวบ่เมาเขลาขลาด
     2. ขาเขาคือกิ่งพฤกษชาติ ช่อชูดูดาษ และดกด้วยดอกออกระดะ
     3. ไป่ช้าเป็นผลปนคละ โตโตโอชะ รสาภิรสหมดมวล
     4. โทษหลายกลายแก้แปรปรวน เจือจุนคุณควร เพราะเหตุที่เที่ยวเทียวเดิน

3. ข้อใดมีสระประสมครบทั้ง 3 เสียง เฉลย
     1. ระบอบการเมืองที่มีรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
     2. การเลือกตั้งคือการมอบอำนาจให้แก่ประชาชนทั่วไป
     3. ถ้าทุกคนหลงเชื่อคำชักชวนง่าย ๆ จะเสียใจภายหลัง
     4. รูปรสกลิ่นเสียงเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงแท้ทุกคนแก่เหมือนกันหมด

4. พยางค์ในข้อใดมีจำนวนเสียงสั้นเท่ากับจำนวนเสียงยาวเฉลย
     1. รักยาวให้บั่น
     2. เรือล่มเมื่อจอด
     3. น้ำร้อนปลาเป็น
     4. จับปลาสองมือ

5. ข้อใดไม่มีพยางค์คำตายที่เป็นคำครุเฉลย
     1. เภสัชกร
     2. ศิลปศาสตร์
     3. สังคมสงเคราะห์
     4. วิทยากร

6. ข้อใดทุกคำมีรูปพยัญชนะไม่ออกเสียง เฉลย
     1. ท่อ ศุกร์ ฉัตร
     2. โทรม ไทย เมีย
     3. เหตุ โจทย์ อำมาตย์
     4. แสร้ง หลาก กัลป์

7. ข้อใดมีอักษรสูงมากที่สุด (นับตัวซ้ำ)เฉลย
     1. ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน
     2. ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
     3. ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
     4. ยกแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ฤาไหว

8. ข้อใดทุกคำเป็นคำมูลเฉลย
     1. มะพร้าว ทะเลาะ ตะกละ
     2. เฉลย หลอกลวง จระเข้
     3. พราน กระเถิบ นักเลง
     4. ตลก กระเป๋า กะลา

9. ข้อใดมีคำซ้ำมากที่สุดเฉลย
     1. นี่เธอ เธอช่วยฉันหยิบถุงออกมาหน่อยนะ ฉันกำลังยุ่งยุ่ง ช่วยช่วยหน่อยละกันนะ
     2. ฉันชอบฟังเพลงเพลงนี้ที่สุดเลย ฟังฟังแล้วเหมือนชีวิตฉัน แถมยังเพราะเพราะยังไงไม่รู้
     3. เธอเห็นเขาไหม อยู่อยู่ก็ลุกหนีไปเลย เพื่อนเพื่อนงงกันไปแถว แค่เถียงเถียงกันนิดหน่อย
     4. คุณครูขา ที่ที่คุณพ่อหนูจะพาไปดูนี่ไกล๊ไกลนะคะ ครูจะไปเหรอคะ พ่อบอกว่าอยู่ข้างข้างโรงงานด้วยค่ะ

10. ข้อใดทุกคำเป็นคำสนธิเฉลย
     1. นภาลัย จินตนาการ วิทยากร
     2. วิทยาเขต พัฒนาการ วิเทโศบาย
     3. กรกฎาคม ธันวาคม วัฒนธรรม
     4. ไพรินทร์ คเชนทร์ มหรรณพ

11. ทุกคำในข้อใดมีโครงสร้างการสร้างคำเหมือนกับ "อมยิ้ม"เฉลย
     1. ลูกกวาด ทองหยอด
     2. มวยปล้ำ กระโดดไกล
     3. สามล้อ สองแถว
     4. ต้มยำ ห่อหมก

12. คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นกริยาอกรรมเฉลย
     1. เธอบอกพ่อว่าจะกลับบ้านเร็ว
     2. เขายืนเบียดฉันอยู่ตั้งนาน
     3. กล้วยนั่น แม่ซื้อมาเอง
     4. ไม่หิ้วแล้ว กระเป๋าใบนี้หนักเหลือเกิน

13. ข้อใดเป็นประโยครวมเฉลย
     1. เธอวิ่งหนีผู้ชายคนนั้นมา
     2. เธอสวมชุดสายเดี่ยวสีเขียว
     3. เธอบอกให้เขาเดินช้าช้า
     4. คุณแม่ของเธอพูดกับตำรวจข้างบ้านเมื่อวานซืน


ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบข้อ 14 - 15
1. ผู้ที่มีปัญญาย่อมไม่กระทำสิ่งเสียหาย
2. พัฒนาของเด็กเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบัน
3. ข้อความตอนนี้พรรณนาความลำบากของชีวิตนักแสดงได้ดีมาก
4. ปรารถนาชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
5. วิชานี้สมหญิงเรียนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

14. ข้อใดเป็นประโยคกรรมเฉลย
     1. ข้อ 2
     2. ข้อ 3
     3. ข้อ 4
     4. ข้อ 5
15. ข้อใดเป็นประโยคความรวมเฉลย
     1. ข้อ 1 กับ ข้อ 2
     2. ข้อ 2 กับ ข้อ 3
     3. ข้อ 3 กับ ข้อ 4
     4. ข้อ 4 กับ ข้อ 5

16. ข้อใดไม่ใช่ประโยคเฉลย
     1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่อำเภอบ่อพลอยสุดฉลุย
     2. การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเน้นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของรัฐ
     3. ยุทธวิธีฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยกลุ่มออมทรัพย์ของอำเภอจะนะ
     4. การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า

17. คำกริยาในข้อใดเป็นคำกริยาหลักของประโยคต่อไปนี้เฉลย
ข่าวคราวที่ปรากฏ เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลรับน้องใหม่กลายเป็นประเด็นที่คนทั่วไปสนใจกันมาก
     1. ปรากฏ
     2. เป็นประจำ
     3. กลายเป็น
     4. สนใจ

18. ข้อความใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการทำรายงานทางวิชาการมากที่สุดเฉลย
     1. แร้งไม่ใช่นกที่คนชอบเพราะมันชอบกินซากศพของเน่าเปื่อย
     2. ตัวละครเอกประมาทในชีวิต เรื่องจึงลงเอยอย่างน่าสะเทือนใจ
     3. ครอบครัวของเราประหยัดขึ้น ไม่ออกไปรับประทานข้าวนอกบ้านอีก
     4. นักวิทยาศาสตร์ไทยจะนำของที่เหลือทิ้งอย่างเปลือกกุ้ง กระดองปูมาใช้ประโยชน์

19. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้องเฉลย
     1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต
        ที่จบจากวิทยาลัยครู
     2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช้านานแล้ว
     3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสประเทศสหรัฐอเมริกา
     4. หม่อมเจ้าองค์นี้สิ้นชีพิตักษัยมาหลายปีแล้ว

20. คำว่า "ล้าง" ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่นเฉลย
     1. เมื่อไหร่มีงานเลี้ยงเขาจะเตรียมล้างท้องรอทันที
     2. ธุรกิจเกี่ยวกับการล้างพิษ ได้รับความนิยมในหมู่คนอ้วน
     3. หลังจากทานอาหารคาวเสร็จแล้วบางคนล้างปากด้วยของหวาน
     4. นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมักจะล้างมือจากวงการ

21. คำในข้อใดเมื่อเติมในช่องว่างแล้วแสดงว่าผู้พูดแน่ใจ "คุณจะไปทัศนศึกษาพรุ่งนี้…………."เฉลย
     1. ไม่ใช่หรือ
     2. หรือ
     3. ใช่ไหม
     4. ไหม

22. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายแฝงในด้านลบอย่างชัดเจนที่สุดเฉลย
     1. เทือกเถาเหล่ากอของเขาอยู่จังหวัดไหน
     2. ญาติโกโหติกาของเขาไม่เคยมาเยี่ยมเลย
     3. วงศ์วานว่านเครือของเขาทำงานอะไร
     4. วงศาคณาญาติของเขาจะยอมรับเธอหรือ

23. ข้อใดใช้คำเชื่อมผิด เฉลย
     1. คุณจะทำอะไรก็ได้ตามสะดวก
     2. เขาอยู่ใต้อำนาจเงินจนน่าเป็นห่วง
     3. พวกเราอยากทำงานให้สำเร็จด้วยดี
     4. อย่าปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ อยู่โดยลำพัง

24. ข้อใดใช้สำนวนภาษาได้ถูกต้องเฉลย
     1. ผมเป็นครูมานาน ใคร ๆ ก็เรียกผมว่าพ่อพิมพ์ของชาติ
     2. ขณะที่ลูกอยู่ในห้องผ่าตัด แม่กระวนกระวายจนนั่งไม่ติดเก้าอี้
     3. สอบเสร็จแล้ว เรายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เลย ไม่ทราบว่าจะได้หรือตก
     4. ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า งานนี้คงสำเร็จลงด้วยดี

25. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องในการใช้ถ้อยคำ เฉลย
     1. เราจะใช้วิธีการลงโทษอย่างไรจึงจะสาสมกับความผิดของเขา
     2. ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอภิปรายวันนี้
     3. ทีมแบดมินตันของไทยชนะกราวรูดได้เหรียญทอง 3 เหรียญ
     4. มีผู้กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่ารถไฟขบวนนี้ของญี่ปุ่นวิ่งได้เร็วกว่ากระสุนปืน

26. ข้อใดใช้สำนวนถูกต้องเฉลย
    1. นี่คุณ มีอะไรก็พูดกันตรง ๆ ดีกว่า อย่าเสียเวลาเป็นเจ้าถ้อยหมอความ อยู่เลย
    2. เด็กคนนี้ซนเหลือเกินเหมือนจับแพะชนแกะ ครูประจำชั้นหนักใจมาก
    3. เรื่องนี้จะโทษใครคนเดียวไม่ได้ ฉันเห็นว่าผิดทั้งสองคน เข้าทำนองขนมพอผสมกับน้ำยา
    4. ป้าอาศัยลูกที่มีรายได้ไม่มากนัก จึงคอยเก็บเงินได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แบบน้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด เฉลย
    1. กล้วยสุกนั้นนำมาทำเป็นขนมได้หลายชนิด
    2. ที่ผมเป็นห่วงคืออาหารถุงที่ขึ้นราคาจากเดิม 5 บาท ขึ้นไปเป็น 8 บาท
    3. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามลำตัวนอนตายอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิต
    4. ศาลพิเคราะห์คำสารภาพของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดด้วยความจำเป็นจึงตัดสินให้จำคุก 4 ปี

28. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้องเฉลย
     1. อาหารไทยเป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทานกันมาก
     2. กรุงเทพมหานครกำลังเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง
     3. ชมรมดูนกกำลังรับสมัครสมาชิกใหม่ที่บึงพระรามเป็นจำนวนมาก
     4. มีนักศึกษาหลายคณะเข้าร่วมโครงการ "ถนนสีขาว" รวมทั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

29. ข้อใดเรียบเรียงตามลักษณะประโยคภาษาไทยเฉลย
     1. ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
     2. ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
     3. เยาวชนเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความหวังของสังคม
     4. วัคซีนชนิดนี้แม้ว่าจะมีข้อดี แต่ก็ไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชรา

30. ประโยคใดใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเฉลย
     1. ผมจะไม่ตำหนิตำรวจเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯเมื่อฝนตกหนัก
     2. อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสมองไหลก็คือ การไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้านาย
     3. ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของประชากรเพราะอุบัติเหตุมีมากกว่าอัตราการเสียชีวิตเพราะโรคร้ายต่าง ๆ
     4. เขาให้ความสนใจเรื่องการเล่นกีฬามาก เขาจึงสะสมวารสารต่างประเทศที่เกี่ยวกับกีฬาไว้มากมาย

31. ข้อใดใช้ภาษาในการประชุมไม่ถูกต้องเฉลย
     1.จากการลงคะแนนเสียงที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม
        เรื่องห้ามพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมือง
     2.ทางมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
        เนื่องจากในระหว่างการเปลี่ยนอธิการบดี
     3. ตามที่กรรมการท่านหนึ่งเสนอให้จัดดนตรีเพื่อหารายได้เข้าชมรมนั้น         จะขอฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยอยากให้กรรมการท่านนี้ผูกขาดความคิดเห็นเพียงท่านเดียว
     4. การจะพิจารณาว่าปีนี้ทางชมรมจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทยังจังหวัดใดนั้น         ขอเลื่อนไปคราวหน้าเพื่อให้รองประธานออกไปสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมก่อน

32. ข้อใดเรียงลำดับความต่อไปนี้ได้ใจความชัดเจนที่สุดเฉลย
1. ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเพียงเวลาสอนหนังสือไม่ได้สอนคน
2. อีกทั้งพ่อแม่ต้องการให้ครูสอนหนังสือมากกว่าสอนคน
3. อธิบดีกรมวิชาการกล่าวว่าสถาบันการศึกษาควรมีมาตรการ
4. ทั้งนี้เป็นเพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ให้คนที่จบออกไปประกอบอาชีพมีความเป็นคนและเป็นนักวิชาชีพที่ดี
     1. 1 2 4 5 3
     2. 1 4 2 5 3
     3. 3 5 1 4 2
     4. 3 4 1 2 5

33. ข้อความตอนใดเป็นการแสดงทรรศนะเฉลย
1. การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
2. วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมมีวัฒนธรรมต่ำกว่า
3. สังคมชาวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันก็น่าเป็นห่วง
4. ทั้งนี้เพราะกำลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมืองวัฒนธรรมสมัยใหม่
     1. ตอนที่ 1
     2. ตอนที่ 2
     3. ตอนที่ 3
     4. ตอนที่ 4

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34 - 36
1. อำนาจของกรรมนั้นใหญ่ยิ่ง
2. ทุกคนย่อมหลีกหนีผลกรรมของตนไม่พ้น
3. จะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำแล้ว
4. ทำกรรมดีใจจักได้รับผลของกรรมดีนั้น
5. ทำกรรมไม่ดีใดจักได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอนเสมอไป
34. ข้อใดมีความหมายต่างกับข้อความข้างต้นเฉลย
     1. อันกรรมบถสิบ กุศล ก่อเกิดพิบูลผล เสริมสุข
     2. กรรมใดก่อขึ้นย่อม ยังผล ดีชั่วดังที่ตน ประพฤติ
     3. อ้ากรรมสินำผล ณชิวีจิรไซร้ เพราะกรรมกระทำให้ ผลชวดและขื่นขม
     4. ทำดีจักได้ยล ผลเลิศ ทำชั่วจักเสียจิต เพราะโทษตามทัน
35. ข้อความใดเป็นข้อสรุปของข้อความทั้งหมดเฉลย
     1. ข้อความที่ 1
     2. ข้อความที่ 3
     3. ข้อความที่ 4
     4. ข้อความที่ 5
36. สันธานชนิดใดเหมาะที่จะใช้เชื่อมข้อความที่ 4 กับ 5เฉลย
     1. สันธานที่แสดงความขัดแย้งกัน
     2. สันธานที่แสดงความคล้อยตามกัน
     3. สันธานที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
     4. สันธานที่แสดงความต่อเนื่องกันตามเวลา

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 37 - 38
ก) การต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพบนเส้นทางประชาธิปไตยด้วยความเชื่อมั่น
ข) นักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวได้มีความกล้าหาญที่ไม่เคยหยุดนิ่งหรือยอมจำนน
ค) ทุกคนร่วมกันต่อสู้ ดิ้นรนแสวงหาเสรีภาพอยู่เสมอ
ง) ดังจะเห็นได้จากการเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42
37. ข้อความตอนใดไม่มีการแสดงความคิดเห็นเฉลย
     1. ก
     2. ข
     3. ค
     4. ง
38. การใช้ภาษาในข้อความตอนใดไม่มีข้อบกพร่องเฉลย
     1. ก
     2. ข
     3. ค
     4. ง

39. ข้อความต่อไปนี้เป็นทรรศนะประเภทใดเฉลย
"สัตว์ในสวนสัตว์ไร้ชีวิตจิตใจที่เป็นธรรมชาติของมัน นั่ง ๆ เดิน ๆ เพื่อรอวันตายให้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเท่านั้น สวนสัตว์แบบเดิมนี้ จึงเป็นการรังแกสัตว์อย่างเปิดเผยอย่างหนึ่งนั่นเอง"
     1. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง
     2. ทรรศนะเชิงคุณค่า
     3. ทรรศนะเชิงนโยบาย
     4. ทรรศนะเชิงค่านิยม

40. คำขวัญสำหรับผู้เดินการกุศลในข้อใดเป็นการวิเคราะห์ผู้ฟังได้เหมาะสมที่สุดเฉลย
     1. ออกกำลังทุกวัน สร้างสรรค์บุคลิก
     2. ออกกำลังเป็นนิจ จิตแจ่มใส
     3. สุขกายเป็นนิจ สุขจิตพาเพลิน หมั่นเดินหมั่นวิ่ง
     4. สุขภาพอนามัยดี เสริมราศี ชีวีสดใส

41. ข้อใดไม่ใช้วัจนภาษาเฉลย
     1. ว่าเราเลวเราอย่าเหลวทำเลวลง ต้องทะนงต่อต้านทานหยามคำ
     2. ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
     3. ถึงชนกชนนีจะชังชิง ลูกจะวิงวอนง้อขอโทษกรณ์
     4. จงเขียนคัดหัดจำตามคำบอก ความรู้ศอกจะเป็นวาอย่างสงสัย

42. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบพรรณนาเฉลย
     1. อุทยานรอบมหาสถานนั้นเล่าก็งามไม่น้อย เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ไม้ดอกและลดาวัลย์งามน่าทัศนา
     2. ทุก ๆ ตึกนั้นแบ่งออกเป็นสอบบ้าน ทุก ๆ บ้านมีขนาดและการจัดแบ่งห้องเหมือนกัน ทุก ๆ ห้องมีขนาดเล็กคับแคบมากราวหนึ่งในสี่ของห้องนอนข้าพเจ้าที่วังปารุสก์
     3. ภาพแสงโคมที่ห้อยจากเพดาน รวมทั้งแสงเทียนบนแท่นที่บูชา ภาพพระประธานองค์ใหญ่ทรงไว้ซึ่งรัศมีอันไพโรจน์ ล้วนเป็นภาพที่สดใสตระการตาน่าชมยิ่งนัก
     4. โลหิต คือสายธารแห่งชีวิต ถ้าร่างกายขาดโลหิต ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ โลหิตจึงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีชีวิตอยู่

43. "กระดาษที่ใช้ห่อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกล้วยทอด มันทอด กล้วยปิ้งนั้น ไม่ควรเป็นกระดาษที่มีตัวหนังสือ ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพ์นั้นจะมีพวกโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียมเป็นส่วนประกอบ ถ้าหมึกพิมพ์ไปถูกอาหารก็จะติดอาหารไป เรารับประทานเข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้" ข้อความนี้เป็นการเขียนลักษณะใดเฉลย
     1. การอธิบายโดยยกตัวอย่าง
     2. การบรรยายตามลำดับขั้นตอน
     3. การอธิบายโดยชี้เหตุและผล
      4. การบรรยายโดยกล่าวซ้ำ

44. ข้อใดไม่ใช่การเตรียมบุคลิกภาพของผู้พูดเฉลย
     1. การเตรียมเลือกสรรเนื้อหาเพื่อให้แง่คิดได้อย่างเหมาะแก่โอกาส
     2. การเตรียมท่าเดินขึ้นเวทีให้มีท่าทางที่กระฉับกระเฉงและมีความกระตือรือร้น
     3. การเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น คนอ้วนไม่ใส่เสื้อที่มีลวดลายเล็ก
     4. การเตรียมจังหวะในการพูดไม่ให้ช้าหรือเร็วจนเกินไป

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 45 - 46
วัยรุ่นทุกคนจำเป็นต้องแก้ปัญหาชีวิตเมื่อประสบเหตุวิกฤตแต่ละอย่างได้ด้วยตนเอง ความรักอย่างเงียบ ๆ ของเรานั่นแหละที่จะช่วยประคับประคองเขาไว้ได้ ถ้าเราแนะนำก็ย่อมจะถูกปฏิเสธ ถ้าเราชี้แจงเหตุผลก็อาจถูกโกรธเคือง แม้แต่การตักเตือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มักถูกมองไปในแง่โจมตีส่วนตัว การสร้างความไว้วางใจในความรักของพ่อแม่และการให้เกียรติแก่วัยรุ่นแต่ละคน คือการปล่อยให้เขาได้ฝ่าฟันภยันตรายในวิถีชีวิตของเขาด้วยตนเอง
45. ข้อความนี้ควรใช้ชื่อเรียกว่าอย่างไรเฉลย
     1. ทำอย่างไรกับวัยรุ่น
     2. ปัญหาวัยรุ่น
     3. ผู้ใหญ่กับวัยรุ่น
      4. วัยรุ่นวัยวุ่น
46. "ความรักอย่างเงียบ ๆ" ในข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรเฉลย
     1. ให้อิสระเต็มที่
     2. เชื่อใจทุกอย่าง
     3. ดูแลอยู่ห่าง ๆ
     4. ไม่แสดงความรักพร่ำเพรื่อ

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 47 - 48
ในกาแฟมีสารเคมีชื่อกาเฟอีน ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ทางประสาทและทางกายทำให้เกิดความกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วว่องไว ไม่ซึมไม่ง่วงเหงาหาวนอน แต่ก็เป็นสภาพชั่วคราว บางคนดื่มกาแฟแล้วถึงกับนอนไม่หลับ กาเฟอีนช่วยขยายหลอดเลือดเล็กน้อย ทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจและสมองได้ดีขึ้น คนบางคนไม่ถูกกับกาแฟ ดื่มกาแฟแล้วเกิดอาการปวดศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ดี
47. ผู้เขียนมีความมุ่งหมายอย่างไรในการเขียนข้อความนี้เฉลย
     1. ให้ข้อมูล
     2. เตือนใหัระวัง
     3. วิเคราะห์คุณและโทษ
     4. ชี้ให้เห็นสิ่งที่ถูกมองข้าม
48. ควรตั้งชื่อข้อความข้างต้นว่าอย่างไรเฉลย
     1. กาเฟอีนในกาแฟ
     2. คุณและโทษของกาเฟอีน
     3. ความรู้เรื่องสารกาเฟอีน
     4. ข้อควรระวังเกี่ยวกับกาเฟอีน

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 49 - 53
เมื่อเห็นเพื่อนของคุณใช้เครื่องประดับที่ทำด้วยงาช้าง ขอได้ปรานีเขาและปรานีช้างพอที่จะเล่าให้เขาฟังว่าช้างแอฟริกาได้ถูกทำลายลงไปอย่างน่าใจหายอย่างไร จะเล่าด้วยก็ได้นะครับว่าช้างนั้นเป็นสัตว์สังคมอย่างยิ่ง คือต้องอยู่กันเป็นโขลงและมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ตัวที่แก่และมีงายาวจะถูกฆ่าตายก่อน แล้วก็มาถึงงาธรรมดา โขลงช้างที่เหลือจึงเป็นสังคมช้างที่ขาดความสมดุลของวัยเพราะเหลือแต่ช้างหนุ่มช้างสาว โอกาสจะเอาตัวรอดในธรรมชาติก็น้อยลง เขาประมาณกันว่าช้างซึ่งมีอายุไม่ถึง 10 ปี ร้อยละ 40 จะตายลง เมื่อพ่อแม่มันถูกฆ่าตายไปแล้ว เพียงแต่คุณยุติการใช้งาช้างได้สักคนหนึ่ง บางทีก็ได้รักษาชีวิตช้างไว้ได้เชือกหนึ่งแล้ว
49. จุดมุ่งหมายของผู้เขียนคือข้อใดเฉลย
     1. เสนอให้ช่วยกันอนุรักษ์ช้างป่า
     2. รณรงค์ให้งดใช้เครื่องประดับจากงาช้าง
      3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดจำนวนของช้าง
     4. ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติของช้าง
50. "ปรานีเขา" ในข้อความข้างต้นมีความหมายตามข้อใดเฉลย
     1. ช่วยมิให้เพื่อนมีส่วนในการทำลายชีวิตสัตว์
     2. ช่วยให้เพื่อนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของช้าง
     3. ช่วยมิให้เพื่อนมีค่านิยมที่ผิด ๆ ในการใช้เครื่องประดับ
     4. ช่วยให้เพื่อนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติ
51. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ช้างชอบอยู่รวมกันเป็นโขลง
     2. ช้างเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่กับมนุษย์
     3. ช้างจะเกื้อกูลกันเพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติ
     4. ช้างโขลงเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส
52. ข้อความนี้อนุมานได้ว่าผู้แต่งเป็นคนอย่างไรมากที่สุดเฉลย
     1. เป็นคนมีเหตุผล
      2. เป็นคนที่มีอุดมการณ์
     3. เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
     4. เป็นผู้เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
53. ท่วงทำนองการเขียนของข้อความนี้มีลักษณะใดเฉลย
     1. ยั่วยุ
     2. โน้มน้าว
     3. อ้อนวอน
     4. ประชดประชัน

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 54 - 55
1. ใจเป็นธาตุละเอียดซับซ้อนเหมือนกลีบหัวหอม
2. เปลือกนอกสุดคือจิตสำนึกที่มีสติสัมปชัญญะปัญญารักษา
3. กลีบที่ซ้อนกันถัด ๆ เข้ามาจนถึงแก่นคือจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกที่สติปัญญายังเจาะไม่ถึง
4. แต่มันคือตัวพลังและคือ ประจุกรรม
5. การกระทำคำพูด ความคิด ทุก ๆ อย่างจะถูกหว่านลงในเนื้อจิตส่วนนี้
6. แล้วผลิหน่อแตกกิ่งก้านสาขาเป็นวิบากหรือผลแห่งกรรมนั้น ๆ ให้เราได้เสวยตามวาระ (
7. เราทำอย่างไรไว้เราย่อมได้รับผลนั้น ๆ เป็นสิ่งตอบแทน
54. ข้อใดไม่ใช่คู่เปรียบกันตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. กิ่งก้าน - วิบากกรรม
     2. กลีบหัวหอม - ใจ
     3. แก่น - จิตใต้สำนึก
     4. หน่อ - เนื้อจิต
55. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ตอน (1) สนับสนุนตอน (2) และตอน (3)
     2. ตอน (2) และตอน (3) ขยายความตอน (1)
     3. ตอน (5) และตอน (6) สนับสนุนตอน (7)
     4. ตอน (6) คล้อยตามตอน (4) และตอน (5)


ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 56 - 58
1.ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุดเพราะทุกหน่วยพลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ
  ทำให้เกิดการแพร่กระจายของคาร์บอนไดออกไซด์ เพียงครึ่งหนึ่งของถ่านหินและหนึ่งในสี่ของน้ำมันเท่านั้น
2. นอกจากนั้นก๊าซธรรมชาติยังปลอดจากสารกำมะถันซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับถ่านหินและน้ำมัน
3. และข้อสำคัญในทุก ๆ ปีจะมีการค้นพบแหล่งก๊าซมากกว่าปริมาณการเผาผลาญ
4. การค้นพบเท่าที่ปรากฏทุกวันนี้จะทำให้มีก๊าซธรรมชาติพอใช้ไปอีก 58 ปีในอัตราการใช้โดยปกติในปัจจุบัน
56. ข้อความข้างต้นควรใช้หัวข้อว่าอย่างไรเฉลย
     1. ลักษณะของก๊าซธรรมชาติ
     2. พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
     3. ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ
     4. ข้อดีของก๊าซธรรมชาติ
57. ข้อใดไม่อาจอนุมานตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ก๊าซธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยมาก
     2. ถ่านหินและน้ำมันถูกเผาผลาญเป็นปริมาณมากกว่าการค้นพบ
     3. ก๊าซธรรมชาติจะยังคงมีใช้ต่อไปอีกกว่าครึ่งศตวรรษถ้าใช้ในอัตราเท่าเดิม
     4. การใช้พลังงานน้ำมันทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่กระจายมากกว่าการใช้พลังงานจากถ่านหิน
58. ข้อความส่วนใดมีความกำกวมเฉลย
     1. ส่วนที่ 1
     2. ส่วนที่ 2
     3. ส่วนที่ 3
     4. ส่วนที่ 4


59. "เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย" ข้อใดที่ตีความคำขวัญนี้ได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดเฉลย
     1. ผู้หญิงไม่ใช่ต้นเหตุของการเกิดโรคเอดส์
     2. ผู้ชายมักเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอดส์
     3. ความประพฤติของผู้ชายทำให้โรคเอดส์ลดหรือเพิ่มได้
     4. ผู้หญิงทำให้โรคเอดส์ลด แต่ผู้ชายทำให้โรคเอดส์เพิ่ม


จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 60 - 61

"คนไทยเรารู้ตัวว่าเป็นไทยก็เพราะมีเอกลักษณ์บางอย่างที่มีอยู่ในตัวซึ่งไม่เหมือนคนอื่น ๆ การอพยพของคนไทยจากตอนเหนือสู่ตอนใต้นั้น จะต้องถือว่าเหมือนกับการไหลนองของน้ำ มิใช่เป็นการบุกรุก คนไทยนั้นเปรียบได้กับน้ำ เมื่อไหลมาถึงที่ซึ่งเป็นช่องแคบก็สามารถบีบตัวให้ไหลผ่านช่องแคบไปได้ และเมื่อไหลมาถึงลุ่มน้ำอันกว้างขวางก็สามารถที่จะแผ่ขยายออกไปจนเต็มลุ่มน้ำอันกว้างขวางนั้นได้ เมื่อฟ้าเป็นสีใด น้ำก็สะท้อนเป็นสีของฟ้านั้น แต่ถ้าตักน้ำมาดูแล้วก็จะเห็นน้ำเป็นสีน้ำ ไม่ได้มีสีอะไรทั้งสิ้น ยังคงมีลักษณะของความเป็นน้ำ และนี่คือเอกลักษณ์ของคนไทย"
60. ข้อความนี้เปรียบคนไทยกับลักษณะของน้ำในข้อใดเฉลย
     1. น้ำไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำ
     2. น้ำไหลซอกซอนไปตามที่ต่าง ๆ
     3. น้ำเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะ
     4. น้ำเปลี่ยนสีไปได้แล้วแต่สภาพแวดล้อม
61. ข้อใดเป็นสารสำคัญที่สุดของข้อความนี้เฉลย
     1. คนไทยชอบการเปลี่ยนแปลง
     2. คนไทยยอมรับผู้อื่นที่แตกต่างไปจากตน
     3. คนไทยเป็นคนแปลกไม่เหมือนคนอื่น
     4. คนไทยไม่รุกรานผู้อื่น

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 62 - 64
1. สังคมซึ่งยึดหลักธรรมของเสรีภาพเป็นสังคมเปิด
2. เป็นสังคมที่เปิดให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เป็นตัวของตัวเอง
3. สามารถแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้ โดยไม่มีข้อกำหนดขีดคั่นไว้
4. จุดสำคัญของเสรีภาพ และลัทธิประชาธิปไตยจึงอยู่ที่ข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ควรมีโอกาสเป็นตนของตนเองเท่าเทียมกัน
5. มีความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ ออกมาได้โดยเสรีภาพเท่าเทียมกัน
62. ข้อความส่วนใดเป็นข้อสรุปของข้อความทั้งหมด เฉลย
     1. ส่วนที่ 2 - 5
     2. ส่วนที่ 3 - 5
     3. ส่วนที่ 4 - 5
     4. ส่วนที่ 5
63. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ "สังคมเปิด"เฉลย
     1. เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง
     2. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
     3. เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเสรี
     4. เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้เหตุการณ์และกระทำการได้โดยเสรี
64. เพราะเหตุใดเสรีภาพจึงถือเป็นหลักธรรมของสังคมเฉลย
     1. เพราะค่านิยมของคนในสังคมเคารพบูชาเสรีภาพ
     2. เพราะความเชื่อว่าสังคมจะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาดเสรีภาพ
     3. เพราะความเชื่อว่าเสรีภาพทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
     4. เพราะความเชื่อว่าเสรีภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย


65. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่นเฉลย
     1. ขอให้ฉันได้เก็บเกี่ยวเหงื่อที่ฉันหว่านลงไปบนมัน
     2. แต่มันก็เป็นแม่บังเกิดเกล้าของฉัน ฉันเป็นลูกของธรณีผืนนี้
     3. แต่เจ้าแม่พิรุณก็มิได้สงสาร แม้เพียงจะหลั่งน้ำตาลงมาเวทนามันสักหยด
     4. ไม่ปรากฏว่าฟ้าจะมีเมฆตั้งเค้าให้ชื่นใจ ที่นาหายใจคล้ายคนร่อแร่จวนจะตาย

Pre' Ent วิชาภาษาไทย


คำชี้แจง :: 1.เว็ปเพจหน้านี้ประกอบด้วยข้อสอบและคำเฉลยพร้อมอธิบายเสร็จสรรพ (เป็นที่ถูกใจสำหรับลิงน้อยมาก)
              2.ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 65 ข้อนะจ๊ะ
              3. อย่าขีดเขียนอะไรลงในบนกระดาษคำถาม(หน้าจอ) เพราะเดี๋ยวจะมองไม่เห็น
              4. ใส่คำตอบลงในกระดาษคำตอบที่ต้องเตรียมมาเอง
              5. ห้ามทุจริตในการสอบเลื่อนไปดูเฉลย หากอดใจไม่ไหว ฝ่าฝืนจะต้องถูกสละสิทธิในการนับคะแนนข้อนั้นๆ                มีโทษให้ฝึกฝนมากๆเป็น 2 เท่าหรือจนกว่าจะทำเองได้เต็ม 65 คะแนน

1. ข้อเขียนนี้แสดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใดเฉลย
รัก รัก รัก คำสั้น ๆ
ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ
แทนที่จะรักกลับกลายเป็นรก
รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิ่งดี ๆ บางทีต้องรบกัน
     1. ภาษามีการเปลี่ยนรูป
     2. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
     3. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย
     4. ภาษาสร้างหน่วยใหม่ได้

2. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากที่สุด (นับเสียงซ้ำ)เฉลย
     1. ชาญหาญชาญเชี่ยวเที่ยวไพร สองขาพาไป บ่มัวบ่เมาเขลาขลาด
     2. ขาเขาคือกิ่งพฤกษชาติ ช่อชูดูดาษ และดกด้วยดอกออกระดะ
     3. ไป่ช้าเป็นผลปนคละ โตโตโอชะ รสาภิรสหมดมวล
     4. โทษหลายกลายแก้แปรปรวน เจือจุนคุณควร เพราะเหตุที่เที่ยวเทียวเดิน

3. ข้อใดมีสระประสมครบทั้ง 3 เสียง เฉลย
     1. ระบอบการเมืองที่มีรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
     2. การเลือกตั้งคือการมอบอำนาจให้แก่ประชาชนทั่วไป
     3. ถ้าทุกคนหลงเชื่อคำชักชวนง่าย ๆ จะเสียใจภายหลัง
     4. รูปรสกลิ่นเสียงเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงแท้ทุกคนแก่เหมือนกันหมด

4. พยางค์ในข้อใดมีจำนวนเสียงสั้นเท่ากับจำนวนเสียงยาวเฉลย
     1. รักยาวให้บั่น
     2. เรือล่มเมื่อจอด
     3. น้ำร้อนปลาเป็น
     4. จับปลาสองมือ

5. ข้อใดไม่มีพยางค์คำตายที่เป็นคำครุเฉลย
     1. เภสัชกร
     2. ศิลปศาสตร์
     3. สังคมสงเคราะห์
     4. วิทยากร

6. ข้อใดทุกคำมีรูปพยัญชนะไม่ออกเสียง เฉลย
     1. ท่อ ศุกร์ ฉัตร
     2. โทรม ไทย เมีย
     3. เหตุ โจทย์ อำมาตย์
     4. แสร้ง หลาก กัลป์

7. ข้อใดมีอักษรสูงมากที่สุด (นับตัวซ้ำ)เฉลย
     1. ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน
     2. ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
     3. ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
     4. ยกแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ฤาไหว

8. ข้อใดทุกคำเป็นคำมูลเฉลย
     1. มะพร้าว ทะเลาะ ตะกละ
     2. เฉลย หลอกลวง จระเข้
     3. พราน กระเถิบ นักเลง
     4. ตลก กระเป๋า กะลา

9. ข้อใดมีคำซ้ำมากที่สุดเฉลย
     1. นี่เธอ เธอช่วยฉันหยิบถุงออกมาหน่อยนะ ฉันกำลังยุ่งยุ่ง ช่วยช่วยหน่อยละกันนะ
     2. ฉันชอบฟังเพลงเพลงนี้ที่สุดเลย ฟังฟังแล้วเหมือนชีวิตฉัน แถมยังเพราะเพราะยังไงไม่รู้
     3. เธอเห็นเขาไหม อยู่อยู่ก็ลุกหนีไปเลย เพื่อนเพื่อนงงกันไปแถว แค่เถียงเถียงกันนิดหน่อย
     4. คุณครูขา ที่ที่คุณพ่อหนูจะพาไปดูนี่ไกล๊ไกลนะคะ ครูจะไปเหรอคะ พ่อบอกว่าอยู่ข้างข้างโรงงานด้วยค่ะ

10. ข้อใดทุกคำเป็นคำสนธิเฉลย
     1. นภาลัย จินตนาการ วิทยากร
     2. วิทยาเขต พัฒนาการ วิเทโศบาย
     3. กรกฎาคม ธันวาคม วัฒนธรรม
     4. ไพรินทร์ คเชนทร์ มหรรณพ

11. ทุกคำในข้อใดมีโครงสร้างการสร้างคำเหมือนกับ "อมยิ้ม"เฉลย
     1. ลูกกวาด ทองหยอด
     2. มวยปล้ำ กระโดดไกล
     3. สามล้อ สองแถว
     4. ต้มยำ ห่อหมก

12. คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นกริยาอกรรมเฉลย
     1. เธอบอกพ่อว่าจะกลับบ้านเร็ว
     2. เขายืนเบียดฉันอยู่ตั้งนาน
     3. กล้วยนั่น แม่ซื้อมาเอง
     4. ไม่หิ้วแล้ว กระเป๋าใบนี้หนักเหลือเกิน

13. ข้อใดเป็นประโยครวมเฉลย
     1. เธอวิ่งหนีผู้ชายคนนั้นมา
     2. เธอสวมชุดสายเดี่ยวสีเขียว
     3. เธอบอกให้เขาเดินช้าช้า
     4. คุณแม่ของเธอพูดกับตำรวจข้างบ้านเมื่อวานซืน


ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบข้อ 14 - 15
1. ผู้ที่มีปัญญาย่อมไม่กระทำสิ่งเสียหาย
2. พัฒนาของเด็กเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบัน
3. ข้อความตอนนี้พรรณนาความลำบากของชีวิตนักแสดงได้ดีมาก
4. ปรารถนาชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
5. วิชานี้สมหญิงเรียนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

14. ข้อใดเป็นประโยคกรรมเฉลย
     1. ข้อ 2
     2. ข้อ 3
     3. ข้อ 4
     4. ข้อ 5
15. ข้อใดเป็นประโยคความรวมเฉลย
     1. ข้อ 1 กับ ข้อ 2
     2. ข้อ 2 กับ ข้อ 3
     3. ข้อ 3 กับ ข้อ 4
     4. ข้อ 4 กับ ข้อ 5

16. ข้อใดไม่ใช่ประโยคเฉลย
     1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่อำเภอบ่อพลอยสุดฉลุย
     2. การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเน้นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของรัฐ
     3. ยุทธวิธีฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยกลุ่มออมทรัพย์ของอำเภอจะนะ
     4. การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า

17. คำกริยาในข้อใดเป็นคำกริยาหลักของประโยคต่อไปนี้เฉลย
ข่าวคราวที่ปรากฏ เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลรับน้องใหม่กลายเป็นประเด็นที่คนทั่วไปสนใจกันมาก
     1. ปรากฏ
     2. เป็นประจำ
     3. กลายเป็น
     4. สนใจ

18. ข้อความใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการทำรายงานทางวิชาการมากที่สุดเฉลย
     1. แร้งไม่ใช่นกที่คนชอบเพราะมันชอบกินซากศพของเน่าเปื่อย
     2. ตัวละครเอกประมาทในชีวิต เรื่องจึงลงเอยอย่างน่าสะเทือนใจ
     3. ครอบครัวของเราประหยัดขึ้น ไม่ออกไปรับประทานข้าวนอกบ้านอีก
     4. นักวิทยาศาสตร์ไทยจะนำของที่เหลือทิ้งอย่างเปลือกกุ้ง กระดองปูมาใช้ประโยชน์

19. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้องเฉลย
     1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต
        ที่จบจากวิทยาลัยครู
     2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช้านานแล้ว
     3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสประเทศสหรัฐอเมริกา
     4. หม่อมเจ้าองค์นี้สิ้นชีพิตักษัยมาหลายปีแล้ว

20. คำว่า "ล้าง" ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่นเฉลย
     1. เมื่อไหร่มีงานเลี้ยงเขาจะเตรียมล้างท้องรอทันที
     2. ธุรกิจเกี่ยวกับการล้างพิษ ได้รับความนิยมในหมู่คนอ้วน
     3. หลังจากทานอาหารคาวเสร็จแล้วบางคนล้างปากด้วยของหวาน
     4. นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมักจะล้างมือจากวงการ

21. คำในข้อใดเมื่อเติมในช่องว่างแล้วแสดงว่าผู้พูดแน่ใจ "คุณจะไปทัศนศึกษาพรุ่งนี้…………."เฉลย
     1. ไม่ใช่หรือ
     2. หรือ
     3. ใช่ไหม
     4. ไหม

22. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายแฝงในด้านลบอย่างชัดเจนที่สุดเฉลย
     1. เทือกเถาเหล่ากอของเขาอยู่จังหวัดไหน
     2. ญาติโกโหติกาของเขาไม่เคยมาเยี่ยมเลย
     3. วงศ์วานว่านเครือของเขาทำงานอะไร
     4. วงศาคณาญาติของเขาจะยอมรับเธอหรือ

23. ข้อใดใช้คำเชื่อมผิด เฉลย
     1. คุณจะทำอะไรก็ได้ตามสะดวก
     2. เขาอยู่ใต้อำนาจเงินจนน่าเป็นห่วง
     3. พวกเราอยากทำงานให้สำเร็จด้วยดี
     4. อย่าปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ อยู่โดยลำพัง

24. ข้อใดใช้สำนวนภาษาได้ถูกต้องเฉลย
     1. ผมเป็นครูมานาน ใคร ๆ ก็เรียกผมว่าพ่อพิมพ์ของชาติ
     2. ขณะที่ลูกอยู่ในห้องผ่าตัด แม่กระวนกระวายจนนั่งไม่ติดเก้าอี้
     3. สอบเสร็จแล้ว เรายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เลย ไม่ทราบว่าจะได้หรือตก
     4. ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า งานนี้คงสำเร็จลงด้วยดี

25. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องในการใช้ถ้อยคำ เฉลย
     1. เราจะใช้วิธีการลงโทษอย่างไรจึงจะสาสมกับความผิดของเขา
     2. ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอภิปรายวันนี้
     3. ทีมแบดมินตันของไทยชนะกราวรูดได้เหรียญทอง 3 เหรียญ
     4. มีผู้กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่ารถไฟขบวนนี้ของญี่ปุ่นวิ่งได้เร็วกว่ากระสุนปืน

26. ข้อใดใช้สำนวนถูกต้องเฉลย
    1. นี่คุณ มีอะไรก็พูดกันตรง ๆ ดีกว่า อย่าเสียเวลาเป็นเจ้าถ้อยหมอความ อยู่เลย
    2. เด็กคนนี้ซนเหลือเกินเหมือนจับแพะชนแกะ ครูประจำชั้นหนักใจมาก
    3. เรื่องนี้จะโทษใครคนเดียวไม่ได้ ฉันเห็นว่าผิดทั้งสองคน เข้าทำนองขนมพอผสมกับน้ำยา
    4. ป้าอาศัยลูกที่มีรายได้ไม่มากนัก จึงคอยเก็บเงินได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แบบน้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด เฉลย
    1. กล้วยสุกนั้นนำมาทำเป็นขนมได้หลายชนิด
    2. ที่ผมเป็นห่วงคืออาหารถุงที่ขึ้นราคาจากเดิม 5 บาท ขึ้นไปเป็น 8 บาท
    3. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามลำตัวนอนตายอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิต
    4. ศาลพิเคราะห์คำสารภาพของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดด้วยความจำเป็นจึงตัดสินให้จำคุก 4 ปี

28. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้องเฉลย
     1. อาหารไทยเป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทานกันมาก
     2. กรุงเทพมหานครกำลังเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง
     3. ชมรมดูนกกำลังรับสมัครสมาชิกใหม่ที่บึงพระรามเป็นจำนวนมาก
     4. มีนักศึกษาหลายคณะเข้าร่วมโครงการ "ถนนสีขาว" รวมทั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

29. ข้อใดเรียบเรียงตามลักษณะประโยคภาษาไทยเฉลย
     1. ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
     2. ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
     3. เยาวชนเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความหวังของสังคม
     4. วัคซีนชนิดนี้แม้ว่าจะมีข้อดี แต่ก็ไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชรา

30. ประโยคใดใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเฉลย
     1. ผมจะไม่ตำหนิตำรวจเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯเมื่อฝนตกหนัก
     2. อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสมองไหลก็คือ การไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้านาย
     3. ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของประชากรเพราะอุบัติเหตุมีมากกว่าอัตราการเสียชีวิตเพราะโรคร้ายต่าง ๆ
     4. เขาให้ความสนใจเรื่องการเล่นกีฬามาก เขาจึงสะสมวารสารต่างประเทศที่เกี่ยวกับกีฬาไว้มากมาย

31. ข้อใดใช้ภาษาในการประชุมไม่ถูกต้องเฉลย
     1.จากการลงคะแนนเสียงที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม
        เรื่องห้ามพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมือง
     2.ทางมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
        เนื่องจากในระหว่างการเปลี่ยนอธิการบดี
     3. ตามที่กรรมการท่านหนึ่งเสนอให้จัดดนตรีเพื่อหารายได้เข้าชมรมนั้น         จะขอฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยอยากให้กรรมการท่านนี้ผูกขาดความคิดเห็นเพียงท่านเดียว
     4. การจะพิจารณาว่าปีนี้ทางชมรมจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทยังจังหวัดใดนั้น         ขอเลื่อนไปคราวหน้าเพื่อให้รองประธานออกไปสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมก่อน

32. ข้อใดเรียงลำดับความต่อไปนี้ได้ใจความชัดเจนที่สุดเฉลย
1. ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเพียงเวลาสอนหนังสือไม่ได้สอนคน
2. อีกทั้งพ่อแม่ต้องการให้ครูสอนหนังสือมากกว่าสอนคน
3. อธิบดีกรมวิชาการกล่าวว่าสถาบันการศึกษาควรมีมาตรการ
4. ทั้งนี้เป็นเพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ให้คนที่จบออกไปประกอบอาชีพมีความเป็นคนและเป็นนักวิชาชีพที่ดี
     1. 1 2 4 5 3
     2. 1 4 2 5 3
     3. 3 5 1 4 2
     4. 3 4 1 2 5

33. ข้อความตอนใดเป็นการแสดงทรรศนะเฉลย
1. การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
2. วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมมีวัฒนธรรมต่ำกว่า
3. สังคมชาวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันก็น่าเป็นห่วง
4. ทั้งนี้เพราะกำลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมืองวัฒนธรรมสมัยใหม่
     1. ตอนที่ 1
     2. ตอนที่ 2
     3. ตอนที่ 3
     4. ตอนที่ 4

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34 - 36
1. อำนาจของกรรมนั้นใหญ่ยิ่ง
2. ทุกคนย่อมหลีกหนีผลกรรมของตนไม่พ้น
3. จะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำแล้ว
4. ทำกรรมดีใจจักได้รับผลของกรรมดีนั้น
5. ทำกรรมไม่ดีใดจักได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอนเสมอไป
34. ข้อใดมีความหมายต่างกับข้อความข้างต้นเฉลย
     1. อันกรรมบถสิบ กุศล ก่อเกิดพิบูลผล เสริมสุข
     2. กรรมใดก่อขึ้นย่อม ยังผล ดีชั่วดังที่ตน ประพฤติ
     3. อ้ากรรมสินำผล ณชิวีจิรไซร้ เพราะกรรมกระทำให้ ผลชวดและขื่นขม
     4. ทำดีจักได้ยล ผลเลิศ ทำชั่วจักเสียจิต เพราะโทษตามทัน
35. ข้อความใดเป็นข้อสรุปของข้อความทั้งหมดเฉลย
     1. ข้อความที่ 1
     2. ข้อความที่ 3
     3. ข้อความที่ 4
     4. ข้อความที่ 5
36. สันธานชนิดใดเหมาะที่จะใช้เชื่อมข้อความที่ 4 กับ 5เฉลย
     1. สันธานที่แสดงความขัดแย้งกัน
     2. สันธานที่แสดงความคล้อยตามกัน
     3. สันธานที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
     4. สันธานที่แสดงความต่อเนื่องกันตามเวลา

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 37 - 38
ก) การต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพบนเส้นทางประชาธิปไตยด้วยความเชื่อมั่น
ข) นักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวได้มีความกล้าหาญที่ไม่เคยหยุดนิ่งหรือยอมจำนน
ค) ทุกคนร่วมกันต่อสู้ ดิ้นรนแสวงหาเสรีภาพอยู่เสมอ
ง) ดังจะเห็นได้จากการเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42
37. ข้อความตอนใดไม่มีการแสดงความคิดเห็นเฉลย
     1. ก
     2. ข
     3. ค
     4. ง
38. การใช้ภาษาในข้อความตอนใดไม่มีข้อบกพร่องเฉลย
     1. ก
     2. ข
     3. ค
     4. ง

39. ข้อความต่อไปนี้เป็นทรรศนะประเภทใดเฉลย
"สัตว์ในสวนสัตว์ไร้ชีวิตจิตใจที่เป็นธรรมชาติของมัน นั่ง ๆ เดิน ๆ เพื่อรอวันตายให้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเท่านั้น สวนสัตว์แบบเดิมนี้ จึงเป็นการรังแกสัตว์อย่างเปิดเผยอย่างหนึ่งนั่นเอง"
     1. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง
     2. ทรรศนะเชิงคุณค่า
     3. ทรรศนะเชิงนโยบาย
     4. ทรรศนะเชิงค่านิยม

40. คำขวัญสำหรับผู้เดินการกุศลในข้อใดเป็นการวิเคราะห์ผู้ฟังได้เหมาะสมที่สุดเฉลย
     1. ออกกำลังทุกวัน สร้างสรรค์บุคลิก
     2. ออกกำลังเป็นนิจ จิตแจ่มใส
     3. สุขกายเป็นนิจ สุขจิตพาเพลิน หมั่นเดินหมั่นวิ่ง
     4. สุขภาพอนามัยดี เสริมราศี ชีวีสดใส

41. ข้อใดไม่ใช้วัจนภาษาเฉลย
     1. ว่าเราเลวเราอย่าเหลวทำเลวลง ต้องทะนงต่อต้านทานหยามคำ
     2. ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
     3. ถึงชนกชนนีจะชังชิง ลูกจะวิงวอนง้อขอโทษกรณ์
     4. จงเขียนคัดหัดจำตามคำบอก ความรู้ศอกจะเป็นวาอย่างสงสัย

42. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบพรรณนาเฉลย
     1. อุทยานรอบมหาสถานนั้นเล่าก็งามไม่น้อย เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ไม้ดอกและลดาวัลย์งามน่าทัศนา
     2. ทุก ๆ ตึกนั้นแบ่งออกเป็นสอบบ้าน ทุก ๆ บ้านมีขนาดและการจัดแบ่งห้องเหมือนกัน ทุก ๆ ห้องมีขนาดเล็กคับแคบมากราวหนึ่งในสี่ของห้องนอนข้าพเจ้าที่วังปารุสก์
     3. ภาพแสงโคมที่ห้อยจากเพดาน รวมทั้งแสงเทียนบนแท่นที่บูชา ภาพพระประธานองค์ใหญ่ทรงไว้ซึ่งรัศมีอันไพโรจน์ ล้วนเป็นภาพที่สดใสตระการตาน่าชมยิ่งนัก
     4. โลหิต คือสายธารแห่งชีวิต ถ้าร่างกายขาดโลหิต ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ โลหิตจึงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีชีวิตอยู่

43. "กระดาษที่ใช้ห่อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกล้วยทอด มันทอด กล้วยปิ้งนั้น ไม่ควรเป็นกระดาษที่มีตัวหนังสือ ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพ์นั้นจะมีพวกโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียมเป็นส่วนประกอบ ถ้าหมึกพิมพ์ไปถูกอาหารก็จะติดอาหารไป เรารับประทานเข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้" ข้อความนี้เป็นการเขียนลักษณะใดเฉลย
     1. การอธิบายโดยยกตัวอย่าง
     2. การบรรยายตามลำดับขั้นตอน
     3. การอธิบายโดยชี้เหตุและผล
      4. การบรรยายโดยกล่าวซ้ำ

44. ข้อใดไม่ใช่การเตรียมบุคลิกภาพของผู้พูดเฉลย
     1. การเตรียมเลือกสรรเนื้อหาเพื่อให้แง่คิดได้อย่างเหมาะแก่โอกาส
     2. การเตรียมท่าเดินขึ้นเวทีให้มีท่าทางที่กระฉับกระเฉงและมีความกระตือรือร้น
     3. การเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น คนอ้วนไม่ใส่เสื้อที่มีลวดลายเล็ก
     4. การเตรียมจังหวะในการพูดไม่ให้ช้าหรือเร็วจนเกินไป

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 45 - 46
วัยรุ่นทุกคนจำเป็นต้องแก้ปัญหาชีวิตเมื่อประสบเหตุวิกฤตแต่ละอย่างได้ด้วยตนเอง ความรักอย่างเงียบ ๆ ของเรานั่นแหละที่จะช่วยประคับประคองเขาไว้ได้ ถ้าเราแนะนำก็ย่อมจะถูกปฏิเสธ ถ้าเราชี้แจงเหตุผลก็อาจถูกโกรธเคือง แม้แต่การตักเตือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มักถูกมองไปในแง่โจมตีส่วนตัว การสร้างความไว้วางใจในความรักของพ่อแม่และการให้เกียรติแก่วัยรุ่นแต่ละคน คือการปล่อยให้เขาได้ฝ่าฟันภยันตรายในวิถีชีวิตของเขาด้วยตนเอง
45. ข้อความนี้ควรใช้ชื่อเรียกว่าอย่างไรเฉลย
     1. ทำอย่างไรกับวัยรุ่น
     2. ปัญหาวัยรุ่น
     3. ผู้ใหญ่กับวัยรุ่น
      4. วัยรุ่นวัยวุ่น
46. "ความรักอย่างเงียบ ๆ" ในข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรเฉลย
     1. ให้อิสระเต็มที่
     2. เชื่อใจทุกอย่าง
     3. ดูแลอยู่ห่าง ๆ
     4. ไม่แสดงความรักพร่ำเพรื่อ

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 47 - 48
ในกาแฟมีสารเคมีชื่อกาเฟอีน ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ทางประสาทและทางกายทำให้เกิดความกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วว่องไว ไม่ซึมไม่ง่วงเหงาหาวนอน แต่ก็เป็นสภาพชั่วคราว บางคนดื่มกาแฟแล้วถึงกับนอนไม่หลับ กาเฟอีนช่วยขยายหลอดเลือดเล็กน้อย ทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจและสมองได้ดีขึ้น คนบางคนไม่ถูกกับกาแฟ ดื่มกาแฟแล้วเกิดอาการปวดศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ดี
47. ผู้เขียนมีความมุ่งหมายอย่างไรในการเขียนข้อความนี้เฉลย
     1. ให้ข้อมูล
     2. เตือนใหัระวัง
     3. วิเคราะห์คุณและโทษ
     4. ชี้ให้เห็นสิ่งที่ถูกมองข้าม
48. ควรตั้งชื่อข้อความข้างต้นว่าอย่างไรเฉลย
     1. กาเฟอีนในกาแฟ
     2. คุณและโทษของกาเฟอีน
     3. ความรู้เรื่องสารกาเฟอีน
     4. ข้อควรระวังเกี่ยวกับกาเฟอีน

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 49 - 53
เมื่อเห็นเพื่อนของคุณใช้เครื่องประดับที่ทำด้วยงาช้าง ขอได้ปรานีเขาและปรานีช้างพอที่จะเล่าให้เขาฟังว่าช้างแอฟริกาได้ถูกทำลายลงไปอย่างน่าใจหายอย่างไร จะเล่าด้วยก็ได้นะครับว่าช้างนั้นเป็นสัตว์สังคมอย่างยิ่ง คือต้องอยู่กันเป็นโขลงและมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ตัวที่แก่และมีงายาวจะถูกฆ่าตายก่อน แล้วก็มาถึงงาธรรมดา โขลงช้างที่เหลือจึงเป็นสังคมช้างที่ขาดความสมดุลของวัยเพราะเหลือแต่ช้างหนุ่มช้างสาว โอกาสจะเอาตัวรอดในธรรมชาติก็น้อยลง เขาประมาณกันว่าช้างซึ่งมีอายุไม่ถึง 10 ปี ร้อยละ 40 จะตายลง เมื่อพ่อแม่มันถูกฆ่าตายไปแล้ว เพียงแต่คุณยุติการใช้งาช้างได้สักคนหนึ่ง บางทีก็ได้รักษาชีวิตช้างไว้ได้เชือกหนึ่งแล้ว
49. จุดมุ่งหมายของผู้เขียนคือข้อใดเฉลย
     1. เสนอให้ช่วยกันอนุรักษ์ช้างป่า
     2. รณรงค์ให้งดใช้เครื่องประดับจากงาช้าง
      3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดจำนวนของช้าง
     4. ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติของช้าง
50. "ปรานีเขา" ในข้อความข้างต้นมีความหมายตามข้อใดเฉลย
     1. ช่วยมิให้เพื่อนมีส่วนในการทำลายชีวิตสัตว์
     2. ช่วยให้เพื่อนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของช้าง
     3. ช่วยมิให้เพื่อนมีค่านิยมที่ผิด ๆ ในการใช้เครื่องประดับ
     4. ช่วยให้เพื่อนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติ
51. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ช้างชอบอยู่รวมกันเป็นโขลง
     2. ช้างเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่กับมนุษย์
     3. ช้างจะเกื้อกูลกันเพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติ
     4. ช้างโขลงเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส
52. ข้อความนี้อนุมานได้ว่าผู้แต่งเป็นคนอย่างไรมากที่สุดเฉลย
     1. เป็นคนมีเหตุผล
      2. เป็นคนที่มีอุดมการณ์
     3. เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
     4. เป็นผู้เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
53. ท่วงทำนองการเขียนของข้อความนี้มีลักษณะใดเฉลย
     1. ยั่วยุ
     2. โน้มน้าว
     3. อ้อนวอน
     4. ประชดประชัน

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 54 - 55
1. ใจเป็นธาตุละเอียดซับซ้อนเหมือนกลีบหัวหอม
2. เปลือกนอกสุดคือจิตสำนึกที่มีสติสัมปชัญญะปัญญารักษา
3. กลีบที่ซ้อนกันถัด ๆ เข้ามาจนถึงแก่นคือจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกที่สติปัญญายังเจาะไม่ถึง
4. แต่มันคือตัวพลังและคือ ประจุกรรม
5. การกระทำคำพูด ความคิด ทุก ๆ อย่างจะถูกหว่านลงในเนื้อจิตส่วนนี้
6. แล้วผลิหน่อแตกกิ่งก้านสาขาเป็นวิบากหรือผลแห่งกรรมนั้น ๆ ให้เราได้เสวยตามวาระ (
7. เราทำอย่างไรไว้เราย่อมได้รับผลนั้น ๆ เป็นสิ่งตอบแทน
54. ข้อใดไม่ใช่คู่เปรียบกันตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. กิ่งก้าน - วิบากกรรม
     2. กลีบหัวหอม - ใจ
     3. แก่น - จิตใต้สำนึก
     4. หน่อ - เนื้อจิต
55. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ตอน (1) สนับสนุนตอน (2) และตอน (3)
     2. ตอน (2) และตอน (3) ขยายความตอน (1)
     3. ตอน (5) และตอน (6) สนับสนุนตอน (7)
     4. ตอน (6) คล้อยตามตอน (4) และตอน (5)


ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 56 - 58
1.ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุดเพราะทุกหน่วยพลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ
  ทำให้เกิดการแพร่กระจายของคาร์บอนไดออกไซด์ เพียงครึ่งหนึ่งของถ่านหินและหนึ่งในสี่ของน้ำมันเท่านั้น
2. นอกจากนั้นก๊าซธรรมชาติยังปลอดจากสารกำมะถันซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับถ่านหินและน้ำมัน
3. และข้อสำคัญในทุก ๆ ปีจะมีการค้นพบแหล่งก๊าซมากกว่าปริมาณการเผาผลาญ
4. การค้นพบเท่าที่ปรากฏทุกวันนี้จะทำให้มีก๊าซธรรมชาติพอใช้ไปอีก 58 ปีในอัตราการใช้โดยปกติในปัจจุบัน
56. ข้อความข้างต้นควรใช้หัวข้อว่าอย่างไรเฉลย
     1. ลักษณะของก๊าซธรรมชาติ
     2. พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
     3. ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ
     4. ข้อดีของก๊าซธรรมชาติ
57. ข้อใดไม่อาจอนุมานตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ก๊าซธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยมาก
     2. ถ่านหินและน้ำมันถูกเผาผลาญเป็นปริมาณมากกว่าการค้นพบ
     3. ก๊าซธรรมชาติจะยังคงมีใช้ต่อไปอีกกว่าครึ่งศตวรรษถ้าใช้ในอัตราเท่าเดิม
     4. การใช้พลังงานน้ำมันทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่กระจายมากกว่าการใช้พลังงานจากถ่านหิน
58. ข้อความส่วนใดมีความกำกวมเฉลย
     1. ส่วนที่ 1
     2. ส่วนที่ 2
     3. ส่วนที่ 3
     4. ส่วนที่ 4


59. "เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย" ข้อใดที่ตีความคำขวัญนี้ได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดเฉลย
     1. ผู้หญิงไม่ใช่ต้นเหตุของการเกิดโรคเอดส์
     2. ผู้ชายมักเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอดส์
     3. ความประพฤติของผู้ชายทำให้โรคเอดส์ลดหรือเพิ่มได้
     4. ผู้หญิงทำให้โรคเอดส์ลด แต่ผู้ชายทำให้โรคเอดส์เพิ่ม


จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 60 - 61

"คนไทยเรารู้ตัวว่าเป็นไทยก็เพราะมีเอกลักษณ์บางอย่างที่มีอยู่ในตัวซึ่งไม่เหมือนคนอื่น ๆ การอพยพของคนไทยจากตอนเหนือสู่ตอนใต้นั้น จะต้องถือว่าเหมือนกับการไหลนองของน้ำ มิใช่เป็นการบุกรุก คนไทยนั้นเปรียบได้กับน้ำ เมื่อไหลมาถึงที่ซึ่งเป็นช่องแคบก็สามารถบีบตัวให้ไหลผ่านช่องแคบไปได้ และเมื่อไหลมาถึงลุ่มน้ำอันกว้างขวางก็สามารถที่จะแผ่ขยายออกไปจนเต็มลุ่มน้ำอันกว้างขวางนั้นได้ เมื่อฟ้าเป็นสีใด น้ำก็สะท้อนเป็นสีของฟ้านั้น แต่ถ้าตักน้ำมาดูแล้วก็จะเห็นน้ำเป็นสีน้ำ ไม่ได้มีสีอะไรทั้งสิ้น ยังคงมีลักษณะของความเป็นน้ำ และนี่คือเอกลักษณ์ของคนไทย"
60. ข้อความนี้เปรียบคนไทยกับลักษณะของน้ำในข้อใดเฉลย
     1. น้ำไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำ
     2. น้ำไหลซอกซอนไปตามที่ต่าง ๆ
     3. น้ำเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะ
     4. น้ำเปลี่ยนสีไปได้แล้วแต่สภาพแวดล้อม
61. ข้อใดเป็นสารสำคัญที่สุดของข้อความนี้เฉลย
     1. คนไทยชอบการเปลี่ยนแปลง
     2. คนไทยยอมรับผู้อื่นที่แตกต่างไปจากตน
     3. คนไทยเป็นคนแปลกไม่เหมือนคนอื่น
     4. คนไทยไม่รุกรานผู้อื่น

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 62 - 64
1. สังคมซึ่งยึดหลักธรรมของเสรีภาพเป็นสังคมเปิด
2. เป็นสังคมที่เปิดให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เป็นตัวของตัวเอง
3. สามารถแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้ โดยไม่มีข้อกำหนดขีดคั่นไว้
4. จุดสำคัญของเสรีภาพ และลัทธิประชาธิปไตยจึงอยู่ที่ข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ควรมีโอกาสเป็นตนของตนเองเท่าเทียมกัน
5. มีความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ ออกมาได้โดยเสรีภาพเท่าเทียมกัน
62. ข้อความส่วนใดเป็นข้อสรุปของข้อความทั้งหมด เฉลย
     1. ส่วนที่ 2 - 5
     2. ส่วนที่ 3 - 5
     3. ส่วนที่ 4 - 5
     4. ส่วนที่ 5
63. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ "สังคมเปิด"เฉลย
     1. เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง
     2. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
     3. เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเสรี
     4. เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้เหตุการณ์และกระทำการได้โดยเสรี
64. เพราะเหตุใดเสรีภาพจึงถือเป็นหลักธรรมของสังคมเฉลย
     1. เพราะค่านิยมของคนในสังคมเคารพบูชาเสรีภาพ
     2. เพราะความเชื่อว่าสังคมจะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาดเสรีภาพ
     3. เพราะความเชื่อว่าเสรีภาพทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
     4. เพราะความเชื่อว่าเสรีภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย


65. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่นเฉลย
     1. ขอให้ฉันได้เก็บเกี่ยวเหงื่อที่ฉันหว่านลงไปบนมัน
     2. แต่มันก็เป็นแม่บังเกิดเกล้าของฉัน ฉันเป็นลูกของธรณีผืนนี้
     3. แต่เจ้าแม่พิรุณก็มิได้สงสาร แม้เพียงจะหลั่งน้ำตาลงมาเวทนามันสักหยด
     4. ไม่ปรากฏว่าฟ้าจะมีเมฆตั้งเค้าให้ชื่นใจ ที่นาหายใจคล้ายคนร่อแร่จวนจะตาย

Pre' Ent วิชาภาษาไทย


คำชี้แจง :: 1.เว็ปเพจหน้านี้ประกอบด้วยข้อสอบและคำเฉลยพร้อมอธิบายเสร็จสรรพ (เป็นที่ถูกใจสำหรับลิงน้อยมาก)
              2.ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 65 ข้อนะจ๊ะ
              3. อย่าขีดเขียนอะไรลงในบนกระดาษคำถาม(หน้าจอ) เพราะเดี๋ยวจะมองไม่เห็น
              4. ใส่คำตอบลงในกระดาษคำตอบที่ต้องเตรียมมาเอง
              5. ห้ามทุจริตในการสอบเลื่อนไปดูเฉลย หากอดใจไม่ไหว ฝ่าฝืนจะต้องถูกสละสิทธิในการนับคะแนนข้อนั้นๆ                มีโทษให้ฝึกฝนมากๆเป็น 2 เท่าหรือจนกว่าจะทำเองได้เต็ม 65 คะแนน

1. ข้อเขียนนี้แสดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใดเฉลย
รัก รัก รัก คำสั้น ๆ
ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ
แทนที่จะรักกลับกลายเป็นรก
รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิ่งดี ๆ บางทีต้องรบกัน
     1. ภาษามีการเปลี่ยนรูป
     2. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
     3. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย
     4. ภาษาสร้างหน่วยใหม่ได้

2. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากที่สุด (นับเสียงซ้ำ)เฉลย
     1. ชาญหาญชาญเชี่ยวเที่ยวไพร สองขาพาไป บ่มัวบ่เมาเขลาขลาด
     2. ขาเขาคือกิ่งพฤกษชาติ ช่อชูดูดาษ และดกด้วยดอกออกระดะ
     3. ไป่ช้าเป็นผลปนคละ โตโตโอชะ รสาภิรสหมดมวล
     4. โทษหลายกลายแก้แปรปรวน เจือจุนคุณควร เพราะเหตุที่เที่ยวเทียวเดิน

3. ข้อใดมีสระประสมครบทั้ง 3 เสียง เฉลย
     1. ระบอบการเมืองที่มีรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
     2. การเลือกตั้งคือการมอบอำนาจให้แก่ประชาชนทั่วไป
     3. ถ้าทุกคนหลงเชื่อคำชักชวนง่าย ๆ จะเสียใจภายหลัง
     4. รูปรสกลิ่นเสียงเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงแท้ทุกคนแก่เหมือนกันหมด

4. พยางค์ในข้อใดมีจำนวนเสียงสั้นเท่ากับจำนวนเสียงยาวเฉลย
     1. รักยาวให้บั่น
     2. เรือล่มเมื่อจอด
     3. น้ำร้อนปลาเป็น
     4. จับปลาสองมือ

5. ข้อใดไม่มีพยางค์คำตายที่เป็นคำครุเฉลย
     1. เภสัชกร
     2. ศิลปศาสตร์
     3. สังคมสงเคราะห์
     4. วิทยากร

6. ข้อใดทุกคำมีรูปพยัญชนะไม่ออกเสียง เฉลย
     1. ท่อ ศุกร์ ฉัตร
     2. โทรม ไทย เมีย
     3. เหตุ โจทย์ อำมาตย์
     4. แสร้ง หลาก กัลป์

7. ข้อใดมีอักษรสูงมากที่สุด (นับตัวซ้ำ)เฉลย
     1. ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน
     2. ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
     3. ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
     4. ยกแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ฤาไหว

8. ข้อใดทุกคำเป็นคำมูลเฉลย
     1. มะพร้าว ทะเลาะ ตะกละ
     2. เฉลย หลอกลวง จระเข้
     3. พราน กระเถิบ นักเลง
     4. ตลก กระเป๋า กะลา

9. ข้อใดมีคำซ้ำมากที่สุดเฉลย
     1. นี่เธอ เธอช่วยฉันหยิบถุงออกมาหน่อยนะ ฉันกำลังยุ่งยุ่ง ช่วยช่วยหน่อยละกันนะ
     2. ฉันชอบฟังเพลงเพลงนี้ที่สุดเลย ฟังฟังแล้วเหมือนชีวิตฉัน แถมยังเพราะเพราะยังไงไม่รู้
     3. เธอเห็นเขาไหม อยู่อยู่ก็ลุกหนีไปเลย เพื่อนเพื่อนงงกันไปแถว แค่เถียงเถียงกันนิดหน่อย
     4. คุณครูขา ที่ที่คุณพ่อหนูจะพาไปดูนี่ไกล๊ไกลนะคะ ครูจะไปเหรอคะ พ่อบอกว่าอยู่ข้างข้างโรงงานด้วยค่ะ

10. ข้อใดทุกคำเป็นคำสนธิเฉลย
     1. นภาลัย จินตนาการ วิทยากร
     2. วิทยาเขต พัฒนาการ วิเทโศบาย
     3. กรกฎาคม ธันวาคม วัฒนธรรม
     4. ไพรินทร์ คเชนทร์ มหรรณพ

11. ทุกคำในข้อใดมีโครงสร้างการสร้างคำเหมือนกับ "อมยิ้ม"เฉลย
     1. ลูกกวาด ทองหยอด
     2. มวยปล้ำ กระโดดไกล
     3. สามล้อ สองแถว
     4. ต้มยำ ห่อหมก

12. คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นกริยาอกรรมเฉลย
     1. เธอบอกพ่อว่าจะกลับบ้านเร็ว
     2. เขายืนเบียดฉันอยู่ตั้งนาน
     3. กล้วยนั่น แม่ซื้อมาเอง
     4. ไม่หิ้วแล้ว กระเป๋าใบนี้หนักเหลือเกิน

13. ข้อใดเป็นประโยครวมเฉลย
     1. เธอวิ่งหนีผู้ชายคนนั้นมา
     2. เธอสวมชุดสายเดี่ยวสีเขียว
     3. เธอบอกให้เขาเดินช้าช้า
     4. คุณแม่ของเธอพูดกับตำรวจข้างบ้านเมื่อวานซืน


ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบข้อ 14 - 15
1. ผู้ที่มีปัญญาย่อมไม่กระทำสิ่งเสียหาย
2. พัฒนาของเด็กเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบัน
3. ข้อความตอนนี้พรรณนาความลำบากของชีวิตนักแสดงได้ดีมาก
4. ปรารถนาชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
5. วิชานี้สมหญิงเรียนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

14. ข้อใดเป็นประโยคกรรมเฉลย
     1. ข้อ 2
     2. ข้อ 3
     3. ข้อ 4
     4. ข้อ 5
15. ข้อใดเป็นประโยคความรวมเฉลย
     1. ข้อ 1 กับ ข้อ 2
     2. ข้อ 2 กับ ข้อ 3
     3. ข้อ 3 กับ ข้อ 4
     4. ข้อ 4 กับ ข้อ 5

16. ข้อใดไม่ใช่ประโยคเฉลย
     1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่อำเภอบ่อพลอยสุดฉลุย
     2. การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเน้นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของรัฐ
     3. ยุทธวิธีฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยกลุ่มออมทรัพย์ของอำเภอจะนะ
     4. การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า

17. คำกริยาในข้อใดเป็นคำกริยาหลักของประโยคต่อไปนี้เฉลย
ข่าวคราวที่ปรากฏ เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลรับน้องใหม่กลายเป็นประเด็นที่คนทั่วไปสนใจกันมาก
     1. ปรากฏ
     2. เป็นประจำ
     3. กลายเป็น
     4. สนใจ

18. ข้อความใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการทำรายงานทางวิชาการมากที่สุดเฉลย
     1. แร้งไม่ใช่นกที่คนชอบเพราะมันชอบกินซากศพของเน่าเปื่อย
     2. ตัวละครเอกประมาทในชีวิต เรื่องจึงลงเอยอย่างน่าสะเทือนใจ
     3. ครอบครัวของเราประหยัดขึ้น ไม่ออกไปรับประทานข้าวนอกบ้านอีก
     4. นักวิทยาศาสตร์ไทยจะนำของที่เหลือทิ้งอย่างเปลือกกุ้ง กระดองปูมาใช้ประโยชน์

19. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้องเฉลย
     1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต
        ที่จบจากวิทยาลัยครู
     2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช้านานแล้ว
     3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสประเทศสหรัฐอเมริกา
     4. หม่อมเจ้าองค์นี้สิ้นชีพิตักษัยมาหลายปีแล้ว

20. คำว่า "ล้าง" ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่นเฉลย
     1. เมื่อไหร่มีงานเลี้ยงเขาจะเตรียมล้างท้องรอทันที
     2. ธุรกิจเกี่ยวกับการล้างพิษ ได้รับความนิยมในหมู่คนอ้วน
     3. หลังจากทานอาหารคาวเสร็จแล้วบางคนล้างปากด้วยของหวาน
     4. นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมักจะล้างมือจากวงการ

21. คำในข้อใดเมื่อเติมในช่องว่างแล้วแสดงว่าผู้พูดแน่ใจ "คุณจะไปทัศนศึกษาพรุ่งนี้…………."เฉลย
     1. ไม่ใช่หรือ
     2. หรือ
     3. ใช่ไหม
     4. ไหม

22. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายแฝงในด้านลบอย่างชัดเจนที่สุดเฉลย
     1. เทือกเถาเหล่ากอของเขาอยู่จังหวัดไหน
     2. ญาติโกโหติกาของเขาไม่เคยมาเยี่ยมเลย
     3. วงศ์วานว่านเครือของเขาทำงานอะไร
     4. วงศาคณาญาติของเขาจะยอมรับเธอหรือ

23. ข้อใดใช้คำเชื่อมผิด เฉลย
     1. คุณจะทำอะไรก็ได้ตามสะดวก
     2. เขาอยู่ใต้อำนาจเงินจนน่าเป็นห่วง
     3. พวกเราอยากทำงานให้สำเร็จด้วยดี
     4. อย่าปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ อยู่โดยลำพัง

24. ข้อใดใช้สำนวนภาษาได้ถูกต้องเฉลย
     1. ผมเป็นครูมานาน ใคร ๆ ก็เรียกผมว่าพ่อพิมพ์ของชาติ
     2. ขณะที่ลูกอยู่ในห้องผ่าตัด แม่กระวนกระวายจนนั่งไม่ติดเก้าอี้
     3. สอบเสร็จแล้ว เรายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เลย ไม่ทราบว่าจะได้หรือตก
     4. ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า งานนี้คงสำเร็จลงด้วยดี

25. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องในการใช้ถ้อยคำ เฉลย
     1. เราจะใช้วิธีการลงโทษอย่างไรจึงจะสาสมกับความผิดของเขา
     2. ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอภิปรายวันนี้
     3. ทีมแบดมินตันของไทยชนะกราวรูดได้เหรียญทอง 3 เหรียญ
     4. มีผู้กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่ารถไฟขบวนนี้ของญี่ปุ่นวิ่งได้เร็วกว่ากระสุนปืน

26. ข้อใดใช้สำนวนถูกต้องเฉลย
    1. นี่คุณ มีอะไรก็พูดกันตรง ๆ ดีกว่า อย่าเสียเวลาเป็นเจ้าถ้อยหมอความ อยู่เลย
    2. เด็กคนนี้ซนเหลือเกินเหมือนจับแพะชนแกะ ครูประจำชั้นหนักใจมาก
    3. เรื่องนี้จะโทษใครคนเดียวไม่ได้ ฉันเห็นว่าผิดทั้งสองคน เข้าทำนองขนมพอผสมกับน้ำยา
    4. ป้าอาศัยลูกที่มีรายได้ไม่มากนัก จึงคอยเก็บเงินได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แบบน้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด เฉลย
    1. กล้วยสุกนั้นนำมาทำเป็นขนมได้หลายชนิด
    2. ที่ผมเป็นห่วงคืออาหารถุงที่ขึ้นราคาจากเดิม 5 บาท ขึ้นไปเป็น 8 บาท
    3. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามลำตัวนอนตายอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิต
    4. ศาลพิเคราะห์คำสารภาพของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดด้วยความจำเป็นจึงตัดสินให้จำคุก 4 ปี

28. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้องเฉลย
     1. อาหารไทยเป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทานกันมาก
     2. กรุงเทพมหานครกำลังเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง
     3. ชมรมดูนกกำลังรับสมัครสมาชิกใหม่ที่บึงพระรามเป็นจำนวนมาก
     4. มีนักศึกษาหลายคณะเข้าร่วมโครงการ "ถนนสีขาว" รวมทั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

29. ข้อใดเรียบเรียงตามลักษณะประโยคภาษาไทยเฉลย
     1. ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
     2. ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
     3. เยาวชนเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความหวังของสังคม
     4. วัคซีนชนิดนี้แม้ว่าจะมีข้อดี แต่ก็ไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชรา

30. ประโยคใดใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเฉลย
     1. ผมจะไม่ตำหนิตำรวจเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯเมื่อฝนตกหนัก
     2. อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสมองไหลก็คือ การไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้านาย
     3. ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของประชากรเพราะอุบัติเหตุมีมากกว่าอัตราการเสียชีวิตเพราะโรคร้ายต่าง ๆ
     4. เขาให้ความสนใจเรื่องการเล่นกีฬามาก เขาจึงสะสมวารสารต่างประเทศที่เกี่ยวกับกีฬาไว้มากมาย

31. ข้อใดใช้ภาษาในการประชุมไม่ถูกต้องเฉลย
     1.จากการลงคะแนนเสียงที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม
        เรื่องห้ามพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมือง
     2.ทางมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
        เนื่องจากในระหว่างการเปลี่ยนอธิการบดี
     3. ตามที่กรรมการท่านหนึ่งเสนอให้จัดดนตรีเพื่อหารายได้เข้าชมรมนั้น         จะขอฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยอยากให้กรรมการท่านนี้ผูกขาดความคิดเห็นเพียงท่านเดียว
     4. การจะพิจารณาว่าปีนี้ทางชมรมจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทยังจังหวัดใดนั้น         ขอเลื่อนไปคราวหน้าเพื่อให้รองประธานออกไปสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมก่อน

32. ข้อใดเรียงลำดับความต่อไปนี้ได้ใจความชัดเจนที่สุดเฉลย
1. ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเพียงเวลาสอนหนังสือไม่ได้สอนคน
2. อีกทั้งพ่อแม่ต้องการให้ครูสอนหนังสือมากกว่าสอนคน
3. อธิบดีกรมวิชาการกล่าวว่าสถาบันการศึกษาควรมีมาตรการ
4. ทั้งนี้เป็นเพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ให้คนที่จบออกไปประกอบอาชีพมีความเป็นคนและเป็นนักวิชาชีพที่ดี
     1. 1 2 4 5 3
     2. 1 4 2 5 3
     3. 3 5 1 4 2
     4. 3 4 1 2 5

33. ข้อความตอนใดเป็นการแสดงทรรศนะเฉลย
1. การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
2. วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมมีวัฒนธรรมต่ำกว่า
3. สังคมชาวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันก็น่าเป็นห่วง
4. ทั้งนี้เพราะกำลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมืองวัฒนธรรมสมัยใหม่
     1. ตอนที่ 1
     2. ตอนที่ 2
     3. ตอนที่ 3
     4. ตอนที่ 4

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34 - 36
1. อำนาจของกรรมนั้นใหญ่ยิ่ง
2. ทุกคนย่อมหลีกหนีผลกรรมของตนไม่พ้น
3. จะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำแล้ว
4. ทำกรรมดีใจจักได้รับผลของกรรมดีนั้น
5. ทำกรรมไม่ดีใดจักได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอนเสมอไป
34. ข้อใดมีความหมายต่างกับข้อความข้างต้นเฉลย
     1. อันกรรมบถสิบ กุศล ก่อเกิดพิบูลผล เสริมสุข
     2. กรรมใดก่อขึ้นย่อม ยังผล ดีชั่วดังที่ตน ประพฤติ
     3. อ้ากรรมสินำผล ณชิวีจิรไซร้ เพราะกรรมกระทำให้ ผลชวดและขื่นขม
     4. ทำดีจักได้ยล ผลเลิศ ทำชั่วจักเสียจิต เพราะโทษตามทัน
35. ข้อความใดเป็นข้อสรุปของข้อความทั้งหมดเฉลย
     1. ข้อความที่ 1
     2. ข้อความที่ 3
     3. ข้อความที่ 4
     4. ข้อความที่ 5
36. สันธานชนิดใดเหมาะที่จะใช้เชื่อมข้อความที่ 4 กับ 5เฉลย
     1. สันธานที่แสดงความขัดแย้งกัน
     2. สันธานที่แสดงความคล้อยตามกัน
     3. สันธานที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
     4. สันธานที่แสดงความต่อเนื่องกันตามเวลา

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 37 - 38
ก) การต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพบนเส้นทางประชาธิปไตยด้วยความเชื่อมั่น
ข) นักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวได้มีความกล้าหาญที่ไม่เคยหยุดนิ่งหรือยอมจำนน
ค) ทุกคนร่วมกันต่อสู้ ดิ้นรนแสวงหาเสรีภาพอยู่เสมอ
ง) ดังจะเห็นได้จากการเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42
37. ข้อความตอนใดไม่มีการแสดงความคิดเห็นเฉลย
     1. ก
     2. ข
     3. ค
     4. ง
38. การใช้ภาษาในข้อความตอนใดไม่มีข้อบกพร่องเฉลย
     1. ก
     2. ข
     3. ค
     4. ง

39. ข้อความต่อไปนี้เป็นทรรศนะประเภทใดเฉลย
"สัตว์ในสวนสัตว์ไร้ชีวิตจิตใจที่เป็นธรรมชาติของมัน นั่ง ๆ เดิน ๆ เพื่อรอวันตายให้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเท่านั้น สวนสัตว์แบบเดิมนี้ จึงเป็นการรังแกสัตว์อย่างเปิดเผยอย่างหนึ่งนั่นเอง"
     1. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง
     2. ทรรศนะเชิงคุณค่า
     3. ทรรศนะเชิงนโยบาย
     4. ทรรศนะเชิงค่านิยม

40. คำขวัญสำหรับผู้เดินการกุศลในข้อใดเป็นการวิเคราะห์ผู้ฟังได้เหมาะสมที่สุดเฉลย
     1. ออกกำลังทุกวัน สร้างสรรค์บุคลิก
     2. ออกกำลังเป็นนิจ จิตแจ่มใส
     3. สุขกายเป็นนิจ สุขจิตพาเพลิน หมั่นเดินหมั่นวิ่ง
     4. สุขภาพอนามัยดี เสริมราศี ชีวีสดใส

41. ข้อใดไม่ใช้วัจนภาษาเฉลย
     1. ว่าเราเลวเราอย่าเหลวทำเลวลง ต้องทะนงต่อต้านทานหยามคำ
     2. ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
     3. ถึงชนกชนนีจะชังชิง ลูกจะวิงวอนง้อขอโทษกรณ์
     4. จงเขียนคัดหัดจำตามคำบอก ความรู้ศอกจะเป็นวาอย่างสงสัย

42. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบพรรณนาเฉลย
     1. อุทยานรอบมหาสถานนั้นเล่าก็งามไม่น้อย เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ไม้ดอกและลดาวัลย์งามน่าทัศนา
     2. ทุก ๆ ตึกนั้นแบ่งออกเป็นสอบบ้าน ทุก ๆ บ้านมีขนาดและการจัดแบ่งห้องเหมือนกัน ทุก ๆ ห้องมีขนาดเล็กคับแคบมากราวหนึ่งในสี่ของห้องนอนข้าพเจ้าที่วังปารุสก์
     3. ภาพแสงโคมที่ห้อยจากเพดาน รวมทั้งแสงเทียนบนแท่นที่บูชา ภาพพระประธานองค์ใหญ่ทรงไว้ซึ่งรัศมีอันไพโรจน์ ล้วนเป็นภาพที่สดใสตระการตาน่าชมยิ่งนัก
     4. โลหิต คือสายธารแห่งชีวิต ถ้าร่างกายขาดโลหิต ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ โลหิตจึงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีชีวิตอยู่

43. "กระดาษที่ใช้ห่อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกล้วยทอด มันทอด กล้วยปิ้งนั้น ไม่ควรเป็นกระดาษที่มีตัวหนังสือ ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพ์นั้นจะมีพวกโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียมเป็นส่วนประกอบ ถ้าหมึกพิมพ์ไปถูกอาหารก็จะติดอาหารไป เรารับประทานเข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้" ข้อความนี้เป็นการเขียนลักษณะใดเฉลย
     1. การอธิบายโดยยกตัวอย่าง
     2. การบรรยายตามลำดับขั้นตอน
     3. การอธิบายโดยชี้เหตุและผล
      4. การบรรยายโดยกล่าวซ้ำ

44. ข้อใดไม่ใช่การเตรียมบุคลิกภาพของผู้พูดเฉลย
     1. การเตรียมเลือกสรรเนื้อหาเพื่อให้แง่คิดได้อย่างเหมาะแก่โอกาส
     2. การเตรียมท่าเดินขึ้นเวทีให้มีท่าทางที่กระฉับกระเฉงและมีความกระตือรือร้น
     3. การเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น คนอ้วนไม่ใส่เสื้อที่มีลวดลายเล็ก
     4. การเตรียมจังหวะในการพูดไม่ให้ช้าหรือเร็วจนเกินไป

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 45 - 46
วัยรุ่นทุกคนจำเป็นต้องแก้ปัญหาชีวิตเมื่อประสบเหตุวิกฤตแต่ละอย่างได้ด้วยตนเอง ความรักอย่างเงียบ ๆ ของเรานั่นแหละที่จะช่วยประคับประคองเขาไว้ได้ ถ้าเราแนะนำก็ย่อมจะถูกปฏิเสธ ถ้าเราชี้แจงเหตุผลก็อาจถูกโกรธเคือง แม้แต่การตักเตือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มักถูกมองไปในแง่โจมตีส่วนตัว การสร้างความไว้วางใจในความรักของพ่อแม่และการให้เกียรติแก่วัยรุ่นแต่ละคน คือการปล่อยให้เขาได้ฝ่าฟันภยันตรายในวิถีชีวิตของเขาด้วยตนเอง
45. ข้อความนี้ควรใช้ชื่อเรียกว่าอย่างไรเฉลย
     1. ทำอย่างไรกับวัยรุ่น
     2. ปัญหาวัยรุ่น
     3. ผู้ใหญ่กับวัยรุ่น
      4. วัยรุ่นวัยวุ่น
46. "ความรักอย่างเงียบ ๆ" ในข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรเฉลย
     1. ให้อิสระเต็มที่
     2. เชื่อใจทุกอย่าง
     3. ดูแลอยู่ห่าง ๆ
     4. ไม่แสดงความรักพร่ำเพรื่อ

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 47 - 48
ในกาแฟมีสารเคมีชื่อกาเฟอีน ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ทางประสาทและทางกายทำให้เกิดความกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วว่องไว ไม่ซึมไม่ง่วงเหงาหาวนอน แต่ก็เป็นสภาพชั่วคราว บางคนดื่มกาแฟแล้วถึงกับนอนไม่หลับ กาเฟอีนช่วยขยายหลอดเลือดเล็กน้อย ทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจและสมองได้ดีขึ้น คนบางคนไม่ถูกกับกาแฟ ดื่มกาแฟแล้วเกิดอาการปวดศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ดี
47. ผู้เขียนมีความมุ่งหมายอย่างไรในการเขียนข้อความนี้เฉลย
     1. ให้ข้อมูล
     2. เตือนใหัระวัง
     3. วิเคราะห์คุณและโทษ
     4. ชี้ให้เห็นสิ่งที่ถูกมองข้าม
48. ควรตั้งชื่อข้อความข้างต้นว่าอย่างไรเฉลย
     1. กาเฟอีนในกาแฟ
     2. คุณและโทษของกาเฟอีน
     3. ความรู้เรื่องสารกาเฟอีน
     4. ข้อควรระวังเกี่ยวกับกาเฟอีน

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 49 - 53
เมื่อเห็นเพื่อนของคุณใช้เครื่องประดับที่ทำด้วยงาช้าง ขอได้ปรานีเขาและปรานีช้างพอที่จะเล่าให้เขาฟังว่าช้างแอฟริกาได้ถูกทำลายลงไปอย่างน่าใจหายอย่างไร จะเล่าด้วยก็ได้นะครับว่าช้างนั้นเป็นสัตว์สังคมอย่างยิ่ง คือต้องอยู่กันเป็นโขลงและมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ตัวที่แก่และมีงายาวจะถูกฆ่าตายก่อน แล้วก็มาถึงงาธรรมดา โขลงช้างที่เหลือจึงเป็นสังคมช้างที่ขาดความสมดุลของวัยเพราะเหลือแต่ช้างหนุ่มช้างสาว โอกาสจะเอาตัวรอดในธรรมชาติก็น้อยลง เขาประมาณกันว่าช้างซึ่งมีอายุไม่ถึง 10 ปี ร้อยละ 40 จะตายลง เมื่อพ่อแม่มันถูกฆ่าตายไปแล้ว เพียงแต่คุณยุติการใช้งาช้างได้สักคนหนึ่ง บางทีก็ได้รักษาชีวิตช้างไว้ได้เชือกหนึ่งแล้ว
49. จุดมุ่งหมายของผู้เขียนคือข้อใดเฉลย
     1. เสนอให้ช่วยกันอนุรักษ์ช้างป่า
     2. รณรงค์ให้งดใช้เครื่องประดับจากงาช้าง
      3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดจำนวนของช้าง
     4. ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติของช้าง
50. "ปรานีเขา" ในข้อความข้างต้นมีความหมายตามข้อใดเฉลย
     1. ช่วยมิให้เพื่อนมีส่วนในการทำลายชีวิตสัตว์
     2. ช่วยให้เพื่อนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของช้าง
     3. ช่วยมิให้เพื่อนมีค่านิยมที่ผิด ๆ ในการใช้เครื่องประดับ
     4. ช่วยให้เพื่อนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติ
51. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ช้างชอบอยู่รวมกันเป็นโขลง
     2. ช้างเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่กับมนุษย์
     3. ช้างจะเกื้อกูลกันเพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติ
     4. ช้างโขลงเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส
52. ข้อความนี้อนุมานได้ว่าผู้แต่งเป็นคนอย่างไรมากที่สุดเฉลย
     1. เป็นคนมีเหตุผล
      2. เป็นคนที่มีอุดมการณ์
     3. เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
     4. เป็นผู้เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
53. ท่วงทำนองการเขียนของข้อความนี้มีลักษณะใดเฉลย
     1. ยั่วยุ
     2. โน้มน้าว
     3. อ้อนวอน
     4. ประชดประชัน

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 54 - 55
1. ใจเป็นธาตุละเอียดซับซ้อนเหมือนกลีบหัวหอม
2. เปลือกนอกสุดคือจิตสำนึกที่มีสติสัมปชัญญะปัญญารักษา
3. กลีบที่ซ้อนกันถัด ๆ เข้ามาจนถึงแก่นคือจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกที่สติปัญญายังเจาะไม่ถึง
4. แต่มันคือตัวพลังและคือ ประจุกรรม
5. การกระทำคำพูด ความคิด ทุก ๆ อย่างจะถูกหว่านลงในเนื้อจิตส่วนนี้
6. แล้วผลิหน่อแตกกิ่งก้านสาขาเป็นวิบากหรือผลแห่งกรรมนั้น ๆ ให้เราได้เสวยตามวาระ (
7. เราทำอย่างไรไว้เราย่อมได้รับผลนั้น ๆ เป็นสิ่งตอบแทน
54. ข้อใดไม่ใช่คู่เปรียบกันตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. กิ่งก้าน - วิบากกรรม
     2. กลีบหัวหอม - ใจ
     3. แก่น - จิตใต้สำนึก
     4. หน่อ - เนื้อจิต
55. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ตอน (1) สนับสนุนตอน (2) และตอน (3)
     2. ตอน (2) และตอน (3) ขยายความตอน (1)
     3. ตอน (5) และตอน (6) สนับสนุนตอน (7)
     4. ตอน (6) คล้อยตามตอน (4) และตอน (5)


ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 56 - 58
1.ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุดเพราะทุกหน่วยพลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ
  ทำให้เกิดการแพร่กระจายของคาร์บอนไดออกไซด์ เพียงครึ่งหนึ่งของถ่านหินและหนึ่งในสี่ของน้ำมันเท่านั้น
2. นอกจากนั้นก๊าซธรรมชาติยังปลอดจากสารกำมะถันซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับถ่านหินและน้ำมัน
3. และข้อสำคัญในทุก ๆ ปีจะมีการค้นพบแหล่งก๊าซมากกว่าปริมาณการเผาผลาญ
4. การค้นพบเท่าที่ปรากฏทุกวันนี้จะทำให้มีก๊าซธรรมชาติพอใช้ไปอีก 58 ปีในอัตราการใช้โดยปกติในปัจจุบัน
56. ข้อความข้างต้นควรใช้หัวข้อว่าอย่างไรเฉลย
     1. ลักษณะของก๊าซธรรมชาติ
     2. พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
     3. ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ
     4. ข้อดีของก๊าซธรรมชาติ
57. ข้อใดไม่อาจอนุมานตามข้อความข้างต้นเฉลย
     1. ก๊าซธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยมาก
     2. ถ่านหินและน้ำมันถูกเผาผลาญเป็นปริมาณมากกว่าการค้นพบ
     3. ก๊าซธรรมชาติจะยังคงมีใช้ต่อไปอีกกว่าครึ่งศตวรรษถ้าใช้ในอัตราเท่าเดิม
     4. การใช้พลังงานน้ำมันทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่กระจายมากกว่าการใช้พลังงานจากถ่านหิน
58. ข้อความส่วนใดมีความกำกวมเฉลย
     1. ส่วนที่ 1
     2. ส่วนที่ 2
     3. ส่วนที่ 3
     4. ส่วนที่ 4


59. "เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย" ข้อใดที่ตีความคำขวัญนี้ได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดเฉลย
     1. ผู้หญิงไม่ใช่ต้นเหตุของการเกิดโรคเอดส์
     2. ผู้ชายมักเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอดส์
     3. ความประพฤติของผู้ชายทำให้โรคเอดส์ลดหรือเพิ่มได้
     4. ผู้หญิงทำให้โรคเอดส์ลด แต่ผู้ชายทำให้โรคเอดส์เพิ่ม


จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 60 - 61

"คนไทยเรารู้ตัวว่าเป็นไทยก็เพราะมีเอกลักษณ์บางอย่างที่มีอยู่ในตัวซึ่งไม่เหมือนคนอื่น ๆ การอพยพของคนไทยจากตอนเหนือสู่ตอนใต้นั้น จะต้องถือว่าเหมือนกับการไหลนองของน้ำ มิใช่เป็นการบุกรุก คนไทยนั้นเปรียบได้กับน้ำ เมื่อไหลมาถึงที่ซึ่งเป็นช่องแคบก็สามารถบีบตัวให้ไหลผ่านช่องแคบไปได้ และเมื่อไหลมาถึงลุ่มน้ำอันกว้างขวางก็สามารถที่จะแผ่ขยายออกไปจนเต็มลุ่มน้ำอันกว้างขวางนั้นได้ เมื่อฟ้าเป็นสีใด น้ำก็สะท้อนเป็นสีของฟ้านั้น แต่ถ้าตักน้ำมาดูแล้วก็จะเห็นน้ำเป็นสีน้ำ ไม่ได้มีสีอะไรทั้งสิ้น ยังคงมีลักษณะของความเป็นน้ำ และนี่คือเอกลักษณ์ของคนไทย"
60. ข้อความนี้เปรียบคนไทยกับลักษณะของน้ำในข้อใดเฉลย
     1. น้ำไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำ
     2. น้ำไหลซอกซอนไปตามที่ต่าง ๆ
     3. น้ำเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะ
     4. น้ำเปลี่ยนสีไปได้แล้วแต่สภาพแวดล้อม
61. ข้อใดเป็นสารสำคัญที่สุดของข้อความนี้เฉลย
     1. คนไทยชอบการเปลี่ยนแปลง
     2. คนไทยยอมรับผู้อื่นที่แตกต่างไปจากตน
     3. คนไทยเป็นคนแปลกไม่เหมือนคนอื่น
     4. คนไทยไม่รุกรานผู้อื่น

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 62 - 64
1. สังคมซึ่งยึดหลักธรรมของเสรีภาพเป็นสังคมเปิด
2. เป็นสังคมที่เปิดให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เป็นตัวของตัวเอง
3. สามารถแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้ โดยไม่มีข้อกำหนดขีดคั่นไว้
4. จุดสำคัญของเสรีภาพ และลัทธิประชาธิปไตยจึงอยู่ที่ข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ควรมีโอกาสเป็นตนของตนเองเท่าเทียมกัน
5. มีความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ ออกมาได้โดยเสรีภาพเท่าเทียมกัน
62. ข้อความส่วนใดเป็นข้อสรุปของข้อความทั้งหมด เฉลย
     1. ส่วนที่ 2 - 5
     2. ส่วนที่ 3 - 5
     3. ส่วนที่ 4 - 5
     4. ส่วนที่ 5
63. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ "สังคมเปิด"เฉลย
     1. เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง
     2. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
     3. เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเสรี
     4. เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้เหตุการณ์และกระทำการได้โดยเสรี
64. เพราะเหตุใดเสรีภาพจึงถือเป็นหลักธรรมของสังคมเฉลย
     1. เพราะค่านิยมของคนในสังคมเคารพบูชาเสรีภาพ
     2. เพราะความเชื่อว่าสังคมจะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาดเสรีภาพ
     3. เพราะความเชื่อว่าเสรีภาพทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
     4. เพราะความเชื่อว่าเสรีภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย


65. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่นเฉลย
     1. ขอให้ฉันได้เก็บเกี่ยวเหงื่อที่ฉันหว่านลงไปบนมัน
     2. แต่มันก็เป็นแม่บังเกิดเกล้าของฉัน ฉันเป็นลูกของธรณีผืนนี้
     3. แต่เจ้าแม่พิรุณก็มิได้สงสาร แม้เพียงจะหลั่งน้ำตาลงมาเวทนามันสักหยด
     4. ไม่ปรากฏว่าฟ้าจะมีเมฆตั้งเค้าให้ชื่นใจ ที่นาหายใจคล้ายคนร่อแร่จวนจะตาย

แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย


ข้อสอบภาษาไทย (ก.พ.)
คำสั่ง จงเลือกคู่ของคำจากตัวเลือก 1-4 ที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด
1. จีวร : เสื้อ : : ย่าม : ?
1) สาย
2) ไหล่
3) ถุง
4) กระเป๋า

2. มุ้งลวด : หน้าต่าง : : รูปภาพ : ?
1) กรอบรูป
2) สีสัน
3) อัลบั้ม
4) ผนัง

3. ในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2547 และ 2548 เนื้อที่การปลูกมันสำปะหลังจะลดลง จึงน่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชยืนต้น และพืชอื่นๆ ทดแทน ได้แก่ ปอถั่วและงา ส่วนในภาคตะวันออกจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราทดแทนให้มากยิ่งขึ้น     ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร
1) พืชบางชนิดอาจจะเหมาะสำหรับปลูกในเนื้อที่บางแห่งเท่านั้น
2) ในภาคตะวันออก เกษตรกรจะปลูกยางพาราทดแทน ถั่ว ปอ และงา
3) ปอ ถั่ว และ งา สามารถปลูกได้ในที่ดินทุกภาคยกเว้นภาคตะวันออก
4) การปลูกมันสำปะหลังมีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆ จนไม่มีการปลูกเลย

4. “ศิลปะ” เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความสามารถและความเป็นเลิศของมนุษย์ “หัตถกรรม” หมายถึง การทำด้วยมือ ความเชี่ยวชาญในการใช้มือ ดังนั้น งานศิลปหัตถกรรมจึงเป็นงาน “ฝีมือ” ซึ่งต้องอาศัย “ความคิด”       ข้อความนี้กล่าวถึงอะไร
1) ที่มาของคำว่าศิลปหัตถกรรม
2) ความหมายของศิลปหัตถกรรม
3) ลักษณะของงานศิลปหัตถกรรม
4) ความเป็นมาของงานศิลปหัตถกรรม

"ศาลเป็นสถาบันหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่การให้ความเป็นธรรมของศาลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามพยานหลักฐานในสำนวน ศาลจะนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพิจารณามิได้ ในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ส่วนในคดีแพ่งนั้นโดยหลักทั่วไปแล้ว ฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมา ฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ดังที่กล่าวอ้าง หากพิสูจน์มิได้ย่อมจะแพ้ในเรื่องนั้นไป"
5. สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงศาลในเรื่องใด
1) หน้าที่
2) อำนาจ
3) วิธีการนำสืบพิสูจน์ความผิด
4) หลักการในการพิจารณาคดี

"นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้น มา การถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะกระทำกันในวันฉัตรมงคล จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทนั้น คับแคบเกินไปไม่เหมาะสมกับพระราชพิธีจึงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระพุทธปรางค์ปราสาท ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดร นอกจากนี้ยังมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสินทรมหา จักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีในวันที่ 6 เมษายน 2416 ซึ่งเป็นดิถีคล้ายวันที่รัชกาลที่ 1 เสด็จฯ กรีธาทัพกลับถึงพระนคร และได้รับอัญเชิญเสด็จขึ้นครอบครองสยามราชอาณาจักรเป็นปฐมวาระ นับว่าเป็นวันมหามงคลของมหาจักรีบรมราชวงศ์และสยามประเทศ แต่ในขณะนั้นยังมิได้กำหนดวันให้เป็นทางการอย่างแน่นอน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดวันที่ 6 เมษายน เป็นวันจักรีสืบมาจนปัจจุบัน"
6. ข้อใดสรุปความผิดไปจากบทความ
1) เดิมพระที่นั่งศิวาลัยใช้ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล
2) พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมีขนาดไม่เท่ากับปราสาทพระเทพบิดร
3) วันจักรีกำหนดขึ้นในวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
4) การถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กระทำเฉพาะในวันจักรีนับตั้งแต่ปี 2462

7. เตรียมตัว มีความหมายว่าจัดแจงไว้ให้...............เพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า
1) พร้อม
2) ครบถ้วน
3) รอบคอบ
4) ถูกต้อง

8. ถ้าไม่มีใครทำอะไร เพื่อลดความ.............ลง ก็ไม่มีข้อสงสัยว่า ผลสุดท้ายจะไม่ใช้อาวุธกัน
1) เคร่งเครียด
2) เข้มงวด
3) เคร่งครัด
4) ตึงเครียด

ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1 ถึง 4 กำกับอยู่ แล้วตอบว่าข้อใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
9. การเว้นวรรคในข้อเขียนอาจผิดพลาดได้ง่าย  เพราะในส่วนผู้เขียนและในส่วนผู้พิมพ์อันอาจทำให้
                                                    1)                     2)                                                        3)
ผู้อ่านเข้าใจเรื่องไขว้เขวไปได้
                              4)
10. คำว่าคุณภาพชีวิต แปลว่า การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  หมายถึง ชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่นับถือ
                                                                             1)               2)                                            3)
ว่า หรือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
                        4)

คำสั่ง: ในแต่ละข้อจงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1-4 ว่าข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือที่ 4 (เอกสารประกอบ VCD ภาษาไทย ข้าราชการตำรวจ ปรับปรุงโดย อ.ต้า พรีเมียร์)

11. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1) คำว่า "มงคล" มีความหมายว่าความสุข ความเจริญหรือสิ่งที่นำความสุข ความเจริญมาสู่ตน
2) ตรงข้ามกับคำว่า "อัปมงคล" หรือ "อวมงคล"
3) มงคลนี้ ทุกคนปรารถนากันเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นศรีเป็นมิ่ง
4) ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ไม่มีความเจริญหรือสิ่งที่เป็นลางร้าย

12. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1) จึงจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนซึ่งเรียกว่ากฎหมายมาควบคุมสังคม
2) ในบางครั้งสมาชิกในสังคมอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอย เกิดความขัดแย้ง นำไปสู่ความไม่สงบ
3) ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความวุ่นวายและเพื่อความสงบเรียนร้อยตลอดจนความอยู่รอดของสังคม
4) มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกหรืออาจเรียกได้ว่าสังคมมนุษย์

13. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1) ความสัมพันทางการฑูตระหว่างไทยกับสเปน
2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฟิลิปปินส์
3) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปนในขณะนั้น
4) เริ่มขึ้นตอนปลายรัชการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2141

14. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1)  หลักฐานที่พอจะหาได้บ้างมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ
2) คำว่า "ตำรวจ" นำมาใช้กันครั้งแรกเมื่อใดนั้นไม่ปรากฎหลักฐานแน่นอน
3) ในแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าให้มีการตำรวจขึ้น โดยให้ขึ้นกับกรมเวียง
4) เพียงแต่สันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

15. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาปฏิบัตินอกเหนือจากการสอบแข่งขัน
2) บางตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถหรือความชำนาญพิเศษ
3) ดังนั้น การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจึงได้นำมาใช้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนบุคคลากร
4) ทั้งนี้เนื่องจากการสอบแข่งขั้นไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้

เรื่อง การสรุปความ
16. ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมีกฎระเบียบข้อบังคับมากมาย เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวม ทำให้วิธีการทำงานของข้าราชการช้าเกินควร ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
1) ความใหญ่โตของระบบราชการทำให้การทำงานล่าช้า
2) กฎระเบียบข้อบังคับจำนวนมากมายทำให้การทำงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร
3) ความล่าช้าของระบบราชการเกิดจากกฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่มากมาย
4) ความล่าช้าของระบบราชการเกิดจากการพยายามรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

17. ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้คนพิการน้อยมาก สาเหตุหนึ่งเพราะการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจจากหน่วยงานเพื่อเด็กพิการสู่ประชาชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ
1) ในปัจจุบันหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจการเผยแพร่ความรู้ความสามารถของคนพิการ
2) คนพิการจะมีโอกาสมากขึ้นถ้าหน่วยงานเพื่อเด็กพิการสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น
3) สาเหตุที่คนพิการมีโอกาสน้อยในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการที่อยู่ในวงจำกัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนพิการได้รับโอกาสน้อยในสังคมไทยปัจจุบัน

18. การฝึกใจพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ใจที่พร้อมคือใจที่มีปัญญา ยอมรับความเป็นจริงได้อย่างไม่หวั่นไหว เป็นใจที่จะก่อให้เกิดความสุขสงบเป็นล้นพ้น ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะรุนแรงวุ่นวายเพียงใดก็ตาม ใจนั้นจะสงบสุขอยู่ได้อย่างอัศจรรย์ ข้อสรุปใดถูกต้อง
1) ใจที่พร้อมเป็นใจที่เกิดปัญญา
2) ปัญญาเป็นหนทางสู่ความสำเร็จแห่งใจ
3) การฝึกใจพร้อมทำให้เกิดความสุข
4) เหตุการณ์ร้ายแรงจะคลี่คลายได้ด้วยความสงบของใจ

19. ข้าราชการพลเรือนเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทำให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนน้อยกว่าอัตราเงินเดือนจริงที่ได้ รับ
1) ข้าราชการต้องถูกหักภาษีทุกเดือน
2) การเสียภาษีเป็นภาระของข้าราชการ
3) ข้าราชการได้รับเงินเดือนน้อยกว่ารายจ่าย
4) ข้าราชการและประชาชนเสียภาษีในอัตราเดียวกัน

20. ภูมิประเทศของยุโรปเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขา สภาพภูมิอากาศมีช่วงหนาวเย็นนาน ทำให้เพาะปลูกได้เฉพาะที่ราบแคบๆ ชายฝั่ง เช่น ทางใต้ของสวีเดน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ พืชสำคัญคือ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง ฯลฯ ข้อใดคือสรุปของข้อความข้างต้น
1) สภาพพื้นที่และภูมิอากาศของยุโรปเหนือไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรกรรม
2) ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ
3) ยุโรปเหนืออุดมไปด้วยพื้ชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง
4) ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของประชากรในยุโรปเหนือ

คำสั่ง :   คำถามมีอยู่ 10 ข้อ เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด ให้เวลาข้อละ 20 วินาที (ชีทเรียน)
                                                                                (1)
21.            “ความรักนั้นต้องอาศัยการปลูกต้นรัก รดน้ำพรวนดินอย่างดีเพื่อสร้างชีวิตครอบครัว/
                                                                                (2)
               การครองคู่ในสภาพสังคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจกันตลอดไป/
                                                                                (3)
               การอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่แตกต่างกันด้านความคิด ต้องอาศัยการรู้จักให้อภัยกัน/
                                                                                (4)
                คู่สามีภรยาจึงจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดรอดฝั่ง”
ข้อความข้างต้นประโยคใดเป็นประโยคใจความสำคัญ
1) ประโยคที่ (1)                                        
2)  ประโยคที่ (2)
3) ประโยคที่ (3)
4) ประโยคที่ (4)

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อน เสียเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้น “ธาตุแท้” ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง จะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้”
22. ข้อความข้างต้นเป็นภาษาระดับใด
1) ระดับกันเอง 2) ระดับไม่เป็นทางการ
3) ระดับกึ่ง ทางการ 4) ระดับทางการ

“ระบบการศึกษาต้องการความหลากหลาย และต้องการพลังที่จะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับป่าไม้ที่ต้นไม้ นานาพันธุ์ขึ้นตามธรรมชาติตามอย่างที่ควรจะเป็น แต่ทีนี้เราเองไปจำกัดให้มันเหมือนกันหมด ขณะนี้ปัญหาคือการเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้มีอารยธรรมเดียวกัน”

23. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
1) การศึกษาปัจจุบันเหมือนป่าไม้ซึ่งมีการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ
2) การศึกษาปัจจุบันถูกจำกัดมาก ควรมีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่
3) การศึกษาปัจจุบันเป็นระบบเดียวเหมือนกันหมด ทำให้ไม่มีโอกาสพัฒนาได้ดี
4) ระบบการศึกษามีความแตกต่างกันไปตามอารยธรรมที่หลากหลาย

ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนำเงิน เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยประมาณ 180,000 ล้านบาท เกือบเท่ากับเงินที่คนไทยนำไปใช้ท่องเที่ยวในต่างประเทศในปีเดียวกัน เพียงแต่เขามาบ้านเราถึง 6 ล้านคนแต่ว่าเราไปเที่ยวบ้านเขาเพียงเกือบ 2 ล้านคนเท่านั้นเอง

24. ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีน้ำเสียงอย่างไร
1) ผิดคาด
2) เสียดาย
3) ตำหนิ
4) ประชด

25. มีผู้กล่าวว่า “เครื่องถ่ายเอกสารทำให้ใช้กันเพลินอย่างเกินความจำเป็นฉันใด บัตรเครดิตก็ทำ
ให้การใช้จ่ายขาดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นไปฉันนั้น”
ข้อความใดแสดงความหมายที่สอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น
1) ถ้าไม่มีวินัย ทำอะไรก็หายนะ
2) ความสุรุ่ยสุร่าย เป็นภัยร้ายอย่างยิ่ง
3) ความสะดวกสบาย เป็นสัญญาณอันตรายที่พึงระวัง
4) บัตรเครดิตและเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้นเหตุให้ผลาญทรัพย์สิน

“ในอดีตพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตอันประเสริฐและเป็นผู้นำสติปัญญาของ ชุมน ปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนมากไม่มีบทบาทอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องพิธีกรรม สร้างวัดวาอารามใหญ่โต มุ่งโภคทรัพย์มากกว่าเจริญไตรสิกขาฆราวาสเองก็ไม่เกื้อหนุนค้ำจุนให้พระสงฆ์ ปะพฤติพรหมจรรย์ กลับไปส่งเสริมในทาวัตถุเพื่อยั่วยุกิเลส”

26. ข้อความข้างต้นกล่าวเป็นสำนวนได้ตามข้อใด
1) สมน้ำสมเนื้อ
2) เป็นปี่เป็นขลุ่ย
3) ขนมพอสมน้ำยา
4) น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

27. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
1) ทุกวันนี้สังคมกำลังเสื่อมลงเพราะพระสงฆ์และฆราวาส
2) ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งทางใจและไม่ให้ความรู้แก่สังคม
3) พระสงฆ์หันไปสร้างวัดใหญ่โตกันมากกว่าการเจริญไตรสิกขา
4) ชุมชนเสื่อมลงเพราะพระสงฆ์ไม่เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

“การดำรงชีวิตอยู่ของคนเราไม่ควรที่จะหวังพึ่งเสียงโชคชะตา มนุษย์สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอขอเพียงแต่ให้เรามีความมั่นใจใน ตัวเอง เป็นตัวของตัวเองและไม่ยอมแพ้เสียแต่ต้นมือ”

28. ข้อความข้างต้นเป็นสารประเภทใด
1) สารแสดงข้อเท็จจริง
2) สารแสดงทรรศนะ
3) สารแสดงความรู้สึก
4) สารแสดงการจูงใจ

29. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
1) คุณพูดจายอกย้อนอย่างนี้ผมไม่อยากฟัง
2) บ้านหลังนี้พังโย้เย้จากถูกพายุใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
3) เธอควรแยกแยะเรื่องที่จะเขียนออกเป็นประเด็น ๆ เสียก่อน
4) อย่ามัวโยกโย้อยู่เลย รีบช่วยกันทำงานนี้ให้เสร็จเร็ว ๆ จะได้พักผ่อน

30. ข้อใดเป็นประโยคที่มีใจความกะทัดรัด
1) ทางเดินขึ้นภูขรุขระไม่เรียบทำให้เดินลำบาก
2) เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบ้านคนหลังหนึ่ง
3) สาวน้อยเดินพลางวิ่งพลางไปตลอดทาง
4) เด็กน้อยร้องตะโกนเสียงดังลั่น