วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เฉลย Pre' Ent วิชาภาษาไทย


1. 4 สังเกตจาก "รัก เป็น รก" และ "รีบ เป็น รบ"
2. 4 มีพยัญชนะประสม 4 คำ คือ กลาย แปร ปรวน เพราะ
3. 3 มีสระประสมครบ 3 เสียง คือ เชื่อ(เอือ) ชวน(อัว) เสีย(เอีย)
4. 3 น้ำ - เป็น ออกเสียงสั้น ร้อน - ปลา ออกเสียงยาว
5. 3 ข้อ 1 มีคำตายที่เป็นครุ คือ สัช
     ข้อ 2 มีคำตายที่เป็นครุ คือ ศาสตร์
     ข้อ 4 มีคำตายที่เป็นครุ คือ วิท
6. 4 แสร้ง "ร" ไม่ออกเสียง หลาก "ห" ไม่ออกเสียง กัลป์ "ป" ไม่ออกเสียง
7. 2 มีอักษรสูง 3 ตัวคือ " ห - ผ - ผ "
8. 4 ข้อ 1 มะพร้าว เป็น คำประสม
     ข้อ 2 หลอกลวง เป็น คำซ้อน
     ข้อ 3 นักเลง เป็น คำประสม
9. 3 มีคำซ้ำ 3 คำคือ อยู่อยู่ เพื่อนเพื่อน เคียงเคียง
10. 4 ข้อ 1 วิทยากร เป็นคำสมาสที่ไม่มีการสนธิ
       ข้อ 2 วิทยาเขต , พัฒนาการ เป็นคำสมาสที่ไม่มีการสนธิ
       ข้อ 3 วัฒนธรรม เป็นคำสมาสที่ไม่มีการสนธิ
11. 4 โครงสร้างของคำว่า "อมยิ้ม" คือ "กริยา+กริยา" ซึ่งตรงกับข้อ 4
12. 2 อกรรมกริยา คือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
13. 1 ข้อ 1 วิ่งหนี มีกริยา 2 ตัว คือ วิ่ง+หนี จึงถือเป็นประโยคความรวม
14. 4 ข้อ 5 เอากรรมคือ "วิชา" ขึ้นประโยค จึงถือเป็นประโยคกรรม
15. 4 ข้อ 4 มีกริยา 2 ตัว คือ ชอบ+ทิ้ง จึงเป็นประโยคความรวม
      ข้อ 5 มี 2 ประโยคและเชื่อมด้วย "ก่อน" จึงเป็นประโยคความรวม
16. 3 ข้อ 3 ยังขาดกริยาสำคัญของประโยค
17. 3 กริยาหลักคือกริยาสำคัญที่สุดของประโยค
18. 4 - ข้อ 1 คำว่า "ชอบกิน" ใช้ภาษาไม่วิชาการ
      - ข้อ 2 คำว่า "ลงเอย" ใช้ภาษาไม่วิชาการ
      - ข้อ 3 คำว่า "อีก" ใช้ภาษาไม่วิชาการ
19. 2 - เพราะ "ทรงมีพระราชปรารภ" ใช้ผิด ที่ถูกต้องแก้เป็น "มีพระราชปรารภ"
20. 4 - "ล้าง" ในข้อ 4 มีความหมายเปรียบเทียบ ข้ออื่น ๆ มีความหมายนัยตรง
21. 1
22. 1 ความรู้สึกลบแฝงในข้อ 1 ชัดเจนที่สุด
23. 4 "โดยลำพัง" ที่ถูกต้องแก้เป็น "ตามลำพัง"
24. 3 ข้อ 1 ต้องแก้ "พ่อพิมพ์" เป็น "แม่พิมพ์"
      ข้อ 2 ต้องแก้ "ไม่นั่งติดเก้าอี้" เป็น "นั่งไม่ติด"
      ข้อ 4 ต้องแก้ "ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า" เป็น "น้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

25. 1 ข้อ 2 ต้องแก้ "ภาคภูมิ" เป็น "ภูมิใจ"
       ข้อ 3 ต้องแก้ "ชนะกราวรูด" เป็น "ชนะรวด"
       ข้อ 4 ต้องแก้ "เปรียบเปรย" เป็น เปรียบเทียบ"
26. 3 ข้อ 1 ต้องแก้ "เจ้าถ้อยหมอความ" เป็น "อ้อมค้อม"
       ข้อ 2 ต้องแก้ "จับแพะชนแกะ" เป็น "จับปูใส่กระด้ง"
       ข้อ 4 ต้องแก้ "น้ำซึมบ่อทราย" เป็น "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"
27. 4 ข้อ 1 ฟุ่มเฟือยตรง "กล้วยสุกนั้น"
      ข้อ 2 ฟุ่มเฟือยตรง "จากเดิม"
      ข้อ 3 ฟุ่มเฟือยตรง "ศพ…..นอนตาย"
28. 1 - ข้อ 2 ต้องแก้เป็น "กำลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างรีบด่วน"
      - ข้อ 3 ต้องแก้เป็น "กำลังรับสมัครสมาชิกจำนวนมากที่บึงพระราม"
      - ข้อ 4 ต้องแก้เป็น "นักศึกษาหลายคณะรวมทั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการถนนสีขาว"
29. 1 - ข้อ 2 มีสำนวนต่างประเทศตรง "การแพร่ระบาดของโรคเอดส์"
      - ข้อ 3 มีสำนวนต่างประเทศตรง "นำมาซึ่ง"
      - ข้อ 4 มีสำนวนต่างประเทศตรง "ไม่ควรใช้ใน……"
30. 4 ฟุ่มเฟือยตรง "ให้ความสนใจ"
31. 3 เห็นจาก "ไม่อยาก……….."
32. 3
33. 3 สังเกตจาก "น่าเป็นห่วง"
34. 1 "กรรม" ในข้อ 1 หมายถึง "ความดี" แต่ในข้อความข้างต้น "กรรม" หมายถึง "ผลจากการกระทำที่ไม่ดี"
35. 1 เพราะเค้ากำลังพูดถึง "อำนาจกรรม" ว่ายิ่งใหญ่
36. 2 เชื่อมด้วยคำว่า "และ" ได้ จึงเป็นคำเชื่อมแบบ "คล้อยตาม"
37. 4 - ข้อ 1 มีความคิดเห็นตรง "ด้วยความเชื่อมั่น"
      - ข้อ 2 มีความคิดเห็นตรง "ได้มีความคิดเห็น"
      - ข้อ 3 มีความคิดเห็นตรง "อยู่เสมอ"
38. 4 - ข้อ 1 ใช้สำนวนต่างประเทศตรง "ได้มาซึ่ง"
      - ข้อ 2 ใช้คำฟุ่มเฟือยตรง "มีความกล้าหาญ"
      - ข้อ 3 ใช้คำฟุ่มเฟือยตรง "ต่อสู้ดิ้นรน"
39. 1 - ทรรศนะข้อเท็จจริงเป็นการคาดคะเน คาดหมาย
40. 3 - เพราะเค้าต้องการชวนคนไป "เดิน" มีเพียงข้อ 3 ที่พูดถึง "การเดิน"
41. 2 - ข้อ 2 "การเตือนตัวเอง" เป็นการพูดในใจไม่ใช่การแสดงออกจึงไม่ใช่วัจนภาษา
42. 4 - พรรณนาคือการเขียนให้เห็นภาพ ข้อ 4 เป็นการบรรยาย (เล่าเรื่อง)
43. 3 - สังเกตจาก "เพราะ……………"
44. 1 - ข้อ 1 เป็นการเตรียม "เนื้อหา" ไม่ใช่ "บุคลิกภาพ"
45. 1
46. 3
47. 1 - เค้าต้องการให้เรารู้ว่า "คาเฟอีนในกาแฟ" คืออะไร มีประโยชน์ - โทษ อะไร
48. 1
49. 2
50. 1
51. 2
52. 3 สังเกตจาก "การต้องการให้อนุรักษ์ช้าง"
53. 2 "โน้มน้าว" = ชักชวน นั่นเอง
54. 4 เพราะเนื้อจิต = จิต (ข้อความที่ 5) แต่ หน่อ คือ ผลของกรรม (ข้อความที่ 6)
55. 3
56. 4
57. 1 ไม่มีข้อความตอนไหนบอกว่า ก๊าซธรรมชาติทำลายธรรมชาติ "น้อยมาก"
58. 2 ตีความได้ 2 อย่าง คือ
         - ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและน้ำมันไม่มีสารกำมะถันซึ่งเป็นต้นเหตุของฝนกรด
         - ก๊าซธรรมชาติไม่มีสารกำมะถัน แต่ถ่านหินและน้ำมันมีสารกำมะถัน
59. 3
60. 4 เพราะเค้าเน้นที่ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
61. 2 ข้อ 2 ก็คือ คนไทยปรับตัวเก่งนั่นเอง
62. 3 สังเกตจาก "จึง"
63. 4 ผิดตรง "กระทำการได้โดยเสรี"
64. 3
65. 1 ข้อ 1 ใช้นามนัย ตรง "หยาดเหงื่อ"
      ข้อ 2 ใช้บุคลาวัต ตรง "ลูกของธรณี"
      ข้อ 3 ใช้บุคลาวัต ตรง "เจ้าแม่พิรุณ"
      ข้อ 4 ใช้บุคลาวัต ตรง "ที่นาหายใจ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น